Politiek1 nov '22 18:19

Ook nieuwe klimaatplannen kabinet ontoereikend

Auteurs: BNR Webredactie en ANP

Ook met nieuw aangekondigde klimaatplannen haalt het kabinet het doel niet om de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent te verminderen in 2030. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft uitgerekend dat met die extra plannen de uitstoot met zo'n 41 tot 52 procent afneemt ten opzichte van het niveau in 1990. Het kabinet mikt nu op een vermindering van 60 procent, zodat het doel met zekerheid gehaald wordt.

Luister ook | Newsroom Den Haag - Niet 55% maar 60% minder broeikasgassen

Het is op dit moment een 'onwaarschijnlijk scenario' dat de reductie van de uitstoot dicht bij de 50 procent uitkomt, schrijft het PBL in het rapport. Daarvoor moeten de omstandigheden meezitten en is het belangrijk dat de overheid snel actie onderneemt om CO2-uitstoot te verminderen. Bovendien zijn er veel onzekerheden, bijvoorbeeld de economische groei, het weer en technologische ontwikkelingen. Ook is het maar de vraag in hoeverre de overheid huishoudens en bedrijven kan beïnvloeden om te verduurzamen.

Stapje bovenop

De cijfers zijn een fractie beter dan het PBL met Prinsjesdag had bekendgemaakt. Dat komt doordat in de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV) ook beleid is meegenomen dat nog niet helemaal is uitgewerkt. 'Met de doelstellingen van nu moet er een stapje bovenop', zegt Mark Beekhuis, verslaggever energie en klimaat.

Het kabinet heeft zichzelf nóg hogere klimaatdoelen gesteld. De uitstoot van broeikasgassen moet niet met 55% omlaag; dat moet zelfs 60%  worden. Ook met nieuw aangekondigde klimaatplannen haalt het kabinet het doel niet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
Het kabinet heeft zichzelf nóg hogere klimaatdoelen gesteld. De uitstoot van broeikasgassen moet niet met 55% omlaag; dat moet zelfs 60% worden. Ook met nieuw aangekondigde klimaatplannen haalt het kabinet het doel niet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. (ANP / Sander Koning)

Niet met voldoende zekerheid

Maatregelen waarvan het effect nog niet te berekenen was, heeft het planbureau niet meegenomen. Volgens het PBL is dat nog een 'belangrijk deel van de plannen'. Volgens eerdere inschattingen zouden die nog wel extra vermindering van uitstoot kunnen opleveren, maar 'ook hiermee wordt het klimaatdoel niet met voldoende zekerheid gehaald'. Het PBL benadrukt dat een snellere uitvoering en meer beleid nodig is, om alsnog het klimaatdoel te halen. Bovendien is volgens het planbureau meer energiebesparing nodig.

Overigens gaat het wel langzaam vooruit. Bij het vorige rapport in 2021 was de verwachting dat de uitstoot in 2030 zou dalen met 38 tot 48 procent ten opzichte van 1990. Dat ging over het concreet uitgewerkte beleid. Een belangrijk deel van de vooruitgang is te danken aan de ongekend hoge energieprijzen. Door de hoge prijzen en het mooie weer dit voorjaar lag de uitstoot 9 megaton CO2 lager dan in 2021. 'De energieprijzen liggen na 2025 waarschijnlijk lager dan afgelopen zomer, maar naar verwachting blijven ze beduidend hoger dan in het verleden werd aangenomen.'

Tekst gaat verder onder de video

Milieuorganisaties: onacceptabel

Het is onacceptabel dat het kabinet het gestelde klimaatdoel vooralsnog niet haalt, zegt Milieudefensie in reactie op PBL-rapport. Dat de reductie van de uitstoot dicht bij de 50 procent uitkomt, is op dit moment echter nog een 'zeer onwaarschijnlijk scenario'. Ondertussen is het doel om de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent te verminderen in 2030 ten opzichte van 1990. 'Het doel ligt ver buiten bereik', zegt Milieudefensie. 'De tijd van 'een schepje erbovenop' is echt voorbij. Een fundamentele koerswijziging is nodig om deze trend te breken en de noodzakelijke reductie te behalen.'

Directeur Andy Palmen van Greenpeace vindt dat 'oude energieverspillende industrieën' niet langer overeind gehouden moeten worden. 'Daar is geen plaats meer voor in Nederland', aldus Palmen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen