Politiek14 nov '22 14:21

Onderzoek naar Arib voorlopig opgeschort

Auteur: ANP

De noodzaak tot onafhankelijk onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib is 'nog steeds aanwezig' en het gaat gewoon door. Wel is besloten de voorbereidingen voor het onderzoek voorlopig op te schorten. 'Om belangenverstrengeling te voorkomen' wordt het gedelegeerd opdrachtgeverschap bij twee onafhankelijke 'derden' belegd. Om dit te regelen is meer tijd nodig, schrijft het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer.

Het presidium betreurt het dat de top van het managementteam (MT) van de Tweede Kamer vrijdag is opgestapt. 'Het is pijnlijk dat het MT en andere ambtenaren die voor de Kamer werken zich te weinig gesteund hebben gevoeld', schrijft voorzitter Vera Bergkamp namens het presidium in een brief aan de Kamer.

Lees ook | Voorzitter Bergkamp geeft Kamer duidelijkheid over onderzoek

Het presidium en de griffier blijven opdrachtgever van het onderzoek, maar 'zijn op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van het onderzoek en zullen geen instructies geven aan de extern gedelegeerde opdrachtgevers', zo staat in de brief.

Twijfels aan objectiviteit

Aanvankelijk was aan het hoofd HR het 'gedelegeerd opdrachtgeverschap' toebedeeld. Door haar rol werd, onder meer door experts, getwijfeld aan de objectiviteit van het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van voormalig Kamervoorzitter Arib. Het hoofd HR heeft medio september in een bijeenkomst van het presidium gezegd dat zij zelf de sociaal onveilige werksfeer onder Arib heeft ervaren.

Lees ook | Kamervoorzitter Bergkamp niet van plan op te stappen na 'exploderen dossier Arib'

Het presidium besloot eind september onafhankelijk feitenonderzoek naar Arib te doen, nadat er in juli twee brieven met anonieme klachten tegen haar waren binnengekomen.

Doel van het feitenonderzoek, dat door Hoffmann wordt uitgevoerd, 'was en is om helderheid te verkrijgen over de juistheid' van de signalen over de werkwijze van Arib. De Tweede Kamer moet als werkgever van de ruim zeshonderd ambtenaren vaststellen of er ambtenaren slachtoffer zijn geworden van een onveilige werkomgeving.

Het vertrek van Arib uit de Kamer, of het vertrek van een ander persoon waar klachten over waren, doet daar niets aan af. De verantwoordelijkheid van de Kamer voor mensen die er werken 'is niet verdwenen met het vertrek van de voormalig Kamervoorzitter', schrijft Bergkamp.

Het presidium hoopt dat Arib alsnog aan het onderzoek gaat meewerken. 'Een uitkomst kan ook zijn dat de meldingen onjuist zijn of ten onrechte zijn betrokken op mevrouw Arib. Ook een dergelijke vaststelling is zeer van belang.' Het eindrapport wordt vertrouwelijk aan de griffier en het presidium opgeleverd. De Tweede Kamer krijgt alleen de samenvatting met 'vastgestelde feiten'.

De noodzaak tot onafhankelijk onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib is 'nog steeds aanwezig' en het gaat gewoon door. Wel is besloten de voorbereidingen voor het onderzoek voorlopig op te schorten.
De noodzaak tot onafhankelijk onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib is 'nog steeds aanwezig' en het gaat gewoon door. Wel is besloten de voorbereidingen voor het onderzoek voorlopig op te schorten. (ANP / Phil Nijhuis)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen