Tweede Kamerverkiezingen 201716 feb '17 10:56Aangepast op 16 feb '17 20:19

CPB: VVD kampioen banen op de lange termijn, maar ongelijkheid groter

Auteur: BNR Webredactie

Regeringspartij VVD scoort met een flinke lastenverlichting voor gezinnen. Dat extra geld komt vooral terecht bij de hogere en de middeninkomens. De lagere inkomens krijgen er in de voorstellen van de VVD niets bij.

Dat komt volgens het CPB doordat de algemene lastenverlichtingen voor de lagere inkomens teniet gedaan worden door het verlagen van een aantal toeslagen. Partijleider Mark Rutte stelt dus voor de inkomensverschillen groter te maken. Mensen met een uitkering confronteert de VVD met het voorstel om bijvoorbeeld de WW te verkorten. De bijstand wordt verlaagd.

Alles Over Doorrekeningen Partijprogramma's

 

De verlaging van de belastingen en het verkorten van de duur van de WW maken dat de VVD op lange termijn voor de meeste extra banen zorgt van alle partijen.

Bezuinigingen bij VVD

De VVD is één van de weinige partijen die ook bezuinigt in de nieuwe kabinetsperiode, namelijk op het openbaar bestuur, de zorg, de sociale zekerheid en ontwikkelingssamenwerking. ‘We zijn altijd heel kritisch op wat de overheid doet en wat mensen beter zelf kunnen doen’, verklaart VVD-Kamerlid en woordvoerder Mark Harbers. ‘Dat vertaalt zich in een hele forse belastingverlaging, met name voor mensen die het echt moeilijk hebben gehad: de middeninkomens en de gezinnen.’

In totaal wil de VVD 4,3 miljard bezuinigen, onder meer op ontwikkelingssamenwerking. ‘Daar kiezen we ervoor wat we als land moeten doen, maar wat ook effectief is, zoals opvang voor vluchtelingen in de regio en in samenwerking met de VN of de EU. Maar er zijn ook veel onderdelen waarvan je kunt twijfelen of ze effectief zijn.’

Extra geld gaat bijvoorbeeld naar defensie, veiligheid en wegen. Het begrotingstekort blijft binnen de Europese norm van 3 procent, maar de VVD kiest ervoor om het tekort minder snel naar 0 te laten dalen.

Lees alle doorberekeningen van het CPB voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen