Vertrek Opstelten Teeven10 mrt '15 16:05Aangepast op 10 mrt '15 22:25

Liveblog Teevendeal-debat

Auteur: Bram van Dijk

Alle partijen in de Tweede Kamer hebben zich achter de motie van onderzoek van de ChristenUnie geschuild. Een onafhankelijke onderzoekcommissie gaat de Teevendeal nu onderzoeken.

Foto: ANP
Foto: ANP

Voorafgaand aan het debat gaf premier Rutte een verklaring omtrent het aftreden van Opstelten en Teeven. Hij noemde het vertrek 'wrang maar onvermijdelijk'.

In het debat, officieel geheten 'Debat over de berichtgeving inzake de deal met Cees H.', spraken de fracties met Rutte over het besluit van de VVD-bewindslieden en de gang van zaken rond de schikking die Teeven vijftien jaar geleden als officier van justitie sloot met een drugscrimineel.

Opstelten had de Tweede Kamer daarover onjuist geïnformeerd. Hij had de Kamer meermaals verteld dat er bij de deal 1,25 miljoen gulden was gemoeid. Maandag bleek echter dat het om 4,7 miljoen gulden ging.

De belangrijkste punten uit het debat:

- De volledige Kamer wil een onafhankelijk onderzoek naar de Teevendeal.
- Premier Rutte wilde het eerst overlaten aan nieuwe minister van Justitie, maar verzette zich niet tegen de motie.

- Rutte verwacht de nieuwe minister van Justitie binnen 1 à 2 weken te vinden.
- Cees H. zelf heeft er geen problemen mee als het bedrag openbaar gemaakt wordt.
- De oppositie gelooft de opmerking van oud-staatssecretaris Teeven niet dat hij zich het bedrag van de deal niet kan herinneren.
- Pechtold: "Hoe kan je van je eigen geheugenverlies zeggen dat het een fantastische deal was?"
- PvdA en VDD worden bekritiseerd door de oppositie voor het 'tegenhouden van de kwestie'.
- Volgens premier Rutte heeft niet de hoogte van het bedrag gezorgd voor het aftreden van Opstelten, maar enkel de verlate inlichting.

---

Lees de liveblog terug

22:08 | De voorzitter heeft vergadering gesloten. Volgende week dinsdag wordt er officieel over de motie gestemd. Maar de volledige Kamer steunt een onafhankelijke onderzoekscommissie. Daarmee sluit deze liveblog.

22:06 | Rutte begrijpt het aannemen van de motie en gaat daarin mee. Wel wil hij de onderzoeksopdracht voor de onafhankelijke commissie breder trekken dan de Kamer dat nu doet. Hij doelt daarmee dat ook de lekkages naar Nieuwsuur worden meegenomen.

22:03 | Verslaggever Jeroen Stans:

 

 

21:51 | Wederom een schorsing, dit keer tot 10 uur, op verzoek van Rutte.

21:20 | Ook de regeringspartijen VVD en PvdA steunen het verzoek. De nieuwe minister van Veiligheid en Justitie mag de onderzoeksopdracht formuleren en moet die dan eerst aan de Kamer voorleggen.

21:18 | ChristenUnie dient een motie voor onderzoek in: "We gaan het onderzoek toch niet overlaten aan een nog te benoemen minister." De motie wordt door een meerderheid van de Kamer ondersteund.  Slob: "'Dit luister nauw, dit vraagt om nauwkeurigheid."

21:17 | Tweede termijn van de Kamer is van start.

20:55 | De vergadering is geschorst tot kwart over 9.

20:49 | Wilders over aanstelling tijdelijke waarnemer Blok: "Wat weet een minister van dakpannen nou van terreurbestrijding?" Rutte ziet de minister van VVD-collega minister Blok voor Wonen als een generalist en vraagt of er met meer respect over de minister gepraat kan worden. "Zelfs door de heer Wilders."

20:37 |

20:36 | Cees H. heeft aan Nieuwsuur laten weten geen bezwaar te hebben tegen het openbaar maken van de deal tussen hem en het Openbaar Ministerie.

20:20 | Pechtold komt daar nog eens overheen, op de kritiek op Teeven als officier van justitie. "Hoe kan je van je eigen geheugenverlies zeggen dat het een fantastische deal was?"

20:19 | Wilders: "Het is volstrekt ongeloofwaardig dat Teeven niet meer weet hoe hoog het bedrag is. Hij was zelfs trots op de deal." Rutte meldt bewust terughoudend te zijn geweest omdat het zou gaan over gevoelige situatie.

20:10 | Politiek verslaggever Jeroen Stans vat samen:

 

 

 

19:58 | Rutte wil dat de nieuwe minister van Justitie vrijheid krijgt om zich goed in te lezen in het dossier. Daarna kan de nieuwe minister zelf bepalen hoe hij het onderzoek naar deze wil voortzetten. Het is dus zijn keuze of een onafhankelijk onderzoek er komt of niet. Wel kan de Kamer stemmen over het plan van aanpak.

19:53 | Volgens Rutte doet de hoogte van het bedrag er niet toe wat betreft het aftreden van Opstelten. Het feit dat de Kamer 9 maanden eerder geïnformeerd had kunnen worden, heeft de doorslag gegeven.

19:49 | Net als partijgenoot Zijlstra wil Rutte dat de nieuwe, nog aan te stellen, minister van Justitie de overgebleven vragen beantwoordt over de Teevendeal. De oppositie is tegen, zoals Arie Slob van de ChristenUnie. "Op het moment dat Opstelten de feiten heeft, treedt hij af."

19:37 | Volgens Rutte is het maar op één punt misgegaan. "En dat is ernstig. Dat is dat Opstelten in het reconstrueren van de feiten op een belangrijk relevant punt de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd vorig jaar zomer. Dat is in zichzelf al ernstig, maar ook zoals het zelf gister zei, veel later dan achteraf mogelijk was gebleken, de informatie had kunnen geven." Opstelten had vorig jaar zomer gemeld dat er geen back up van de computersystemen bestond waarin het bedrag kon worden teruggevonden. Maar dat was wel het geval, bleek zondag na een nieuwe zoektocht.

19:35 | In de antwoordronde geeft Rutte aan nog steeds achter voormalig minister Opstelten te staan. "Mijn opmerkingen over Opstelten in het AD stonden voor de bestuurder en ik neem daar geen woord van terug. Mijn opmerkingen over 'de minister heeft een goed verhaal', staan voor het volledige proces zoals hij dat heeft aangepakt." Want:

 

 

19:20 | De voorzitter heeft de vergadering heropend. Rutte start zijn antwoordronde.

18:57 | Het opstappen van Opstelten staat volgens de VVD los van de hoogte van de schikking, want de minister had in juni al afstand genomen van het door hem genoemde bedrag van 1,25 miljoen gulden. Het ging er volgens Zijlstra om dat Opstelten meldde dat hij alles had gedaan om het betalingsbewijs boven tafel te krijgen. Dat bleek niet te kloppen, want een jaar later lukte het wel.

18:19 | Het debat is geschorst tot 19:15 uur zodat de Kamerleden en het kabinet kan eten.

18:18 | Politiek verslaggever Jeroen Stans selecteerde de verwijten van de oppositie.

 

 

17:53 | Zijlstra (VVD) accepteert dat de waarheid nooit boven tafel komt. De nieuwe minister mag bepalen of er een onafhankelijk onderzoek komt, zoals veel oppositiepartijen willen. Volgens Zijlstra 'kunnen we ons de nootjes zoeken', maar: "Als partijen zijn gebonden zijn aan geheimhouding, dan kunnen wij daar niet omheen."

17:51 | "Het kabinet verliest twee vakmensen," zei Rutte. Maar niet iedereen is rouwig, blijkt uit deze bijdrage van BNR. Er zijn genoeg blij-dat-ze-weg-zijn-organisaties.

17:24 | Pechtold (D66) valt Samsom (PvdA) aan opdat de PvdA de kwestie heeft tegengehouden. Volgens Pechtold was het bewijs van de betaling nooit boven tafel was gekomen als het aan de PvdA en de VVD had gelegen. "Dan was er nooit onderzoek gedaan." Samsom: "Wij hebben geen dingen onder de pet gehouden."

17:15 | Zijlstra (VVD) zegt tegen BNR dat alle namen die nu genoemd worden als vervanger, voorbarig zijn.

 

 

16:54 | Wilders (PVV) noemt de situatie met Opstelten en Teeven 'een puinhoop', het kabinet 'failliet' en wil vandaag nog een nieuwe minister van Veiligheid en Justitie. Verder is Rutte volgens het betoog van de PVV-leider de regie kwijt. "Stap op met uw hele kabinet. Ga weer pindakaas verkopen of wat u ook maar wilt doen."

16:45 | Buma (CDA) wil zo snel mogelijk benoeming: "Een premier die zijn taak serieus neemt, begint met het aanstellen van bewindspersonen, en denkt daarna aan die [verkiezings]datum.

16:43 | Zowel Arie Slob (CU) als Buma (CDA) vragen om een onafhankelijke onderzoek naar de zaak Cees H. Zij willen weten wat Teeven precies heeft afgesproken en of dit volgens de regels is gelopen.

16:34 | Rutte vond het aftreden van Opstelten 'onvermijdelijk', zegt hij in zijn verklaring over het opstappen van de minister en staatssecretaris: "Ik heb daar respect voor en heb hen bedankt voor alles wat zij hebben gedaan. Dit is een verlies voor het kabinet, zo ervaar ik dat."

 

 

16:18 | Politiek verslaggever Jeroen Stans beschouwt het debat voor.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen