Prinsjesdag 201620 sep '16 13:16Aangepast op 20 sep '16 14:27

De Troonrede | 'Vaste grond onder de voeten'

Auteur: Thijs Baas

Rond 13:20 uur begon de Troonrede in de Ridderzaal, waarin de cijfertjes van de Miljoenennota in een bredere context worden gezet. Lees hieronder de hoogtepunten.

13:33 | 'Wie in Nederland een toekomst wil opbouwen, moet bereid zijn de taal te leren en een bijdrage te leveren. De verplichte participatieverklaring gaat in 2017 in. Het is logisch dat er in de samenleving zorg bestaat over de toekomst van vrijheid van meningsuiting. In Nederland is lang gestreden voor zaken als scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Aan grondwettelijke normen kan niet worden getornd.'

13:30 | 'Het kabinet wild e voedingsbodem in Nederland voor radicalisering weghalen door uitkeringen te stoppen en strafrechtelijk te vervolgen. Samenwerking in Europa in de strijd tegen terrorisme is cruciaal. Er wordt gewerkt aan betere grensbewaking.. Nederland blijft in Syrië en Irak een bijdrage leveren tegen ISIS.' 

13:28 | 'Er komt 450 miljoen euro bij voor onze veiligheid en het uitvoeren van taken door wijkagent tot officier van justitie en gevangenisbewaarder.' 

13:26 | 'Grote investeringen in energietransitie, verduurzaming, bereikbaarheid en onderwijs zijn gewenst. Ook het midden- en kleinbedrijf moet financiering kunnen krijgen voor nieuwe groei. De regering komt met voorstellen om deze investeringen waar nodig beter te ondersteunen.'

13:25 | 'De drempel wordt verlaagd om gebruik te maken van kinderopvang. Het is belangrijk dat kinderen uit armere gezinnen deel kunnen nemen aan schoolreisjes en sportclubs, daarvoor komt 100 miljoen euro beschikbaar.'

13:23 | 'De risico's voor onze internationaal georiënteerde economie komen vooral uit het buitenland. Er zijn nieuwe onzekerheden in Europa die Nederland rechtstreeks raken. Ook de Brexit kost banen, ook in ons land. De bedoeling van de regering is dat de internationale handelsrelaties sterk blijven. Een sterke euro, bankenunie en een gelijke Europese markt zijn direct in het belang van ons land.'

13:21 | 'Inmiddels gaan de zorgkosten niet meer omhoog. Meer werkzoekenden boven de 45 vinden werk. De afspraken met werkgevers over meer banen voor mensen met een beperking worden goed uitgevoerd. De aanpak van de langdurige werkloosheid heeft echter nog steeds prioriteit.

13:20 | Een paar jaar geleden was 8 procent werkloos, waren de huizenprijzen laag. Dat dat nu beter is is een collectieve prestatie. Nog niet eerder werden zoveel hervormingen in gang gezet, vaak met steun van oppositie, op de woningmarkt en de AOW en de bouw. Velen brachten offers en er was bereidheid om grote veranderingen te ondergaan.

13:18 | Ongemak en onbehagen zijn kenmerken voor deze tijd. Het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat we in ons land oplossingen moeten vinden voor onverwachte dreigingen en problemen. Oud-premier de Jong zei al eens dat je kansen moet grijpen bij de problemen die zich voordoen.

Gerelateerde artikelen