Prinsjesdag 201515 sep '15 19:26

Fiscale vluchtroute dga's per direct van de baan

Auteur: Thijs Baas

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën sluit per direct een vluchtroute af die nu nog vaak wordt bewandeld om de inkomstenbelasting te omzeilen.

Foto; ANP
Foto; ANP

Wie de waardestijging van een belang wil verzilveren zonder daar inkomstenbelasting voor te hoeven betalen, hoeft zijn heil dus niet meer in het buitenland te zoeken, meldt FD.nl.

Ontwijking door emigratie
Dga's en andere particuliere grootaandeelhouders die in Nederland wonen krijgen op een zeker moment de extra inkomstenbelasting voor hun kiezen. Bij emigratie belast de fiscus de vermogensgroei in de vorm van een zogeheten conserverende aanslag, een belastingaanslag die niet direct betaald hoeft te worden, maar wel blijft staan. De vertrokken grootaandeelhouders moeten die aanslag betalen zodra zij hun vermogensgroei verzilveren, bijvoorbeeld bij de verkoop van hun aandeel.

Kwijtschelding na tien jaar
Tot nu toe konden geëmigreerde ondernemers de belasting omzeilen zolang die onder de 90 procent bleef van de winstreserves in de vennootschap. Naast deze belastingvrije dividenduitkering wordt het conserverend beslag na tien jaar emigratie volledig kwijtgescholden. Maar daar maakt Wiebes nu een eind aan, in een voorstel in het Belastingplan 2016.

Het is een van de weinige plannen die niet zijn gelekt voordat zij op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. De staatssecretaris vreest dat grootaandeelhouders anticiperen op wijziging van deze belastingregels. Om dit te voorkomen stelt hij voor de maatregelen met terugwerkende kracht in te voeren, vanaf het moment waarop die openbaar zijn gemaakt: 15 september 2015, 15.15 uur. 


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen