Hemmen26 aug '13 11:40

VU en Uva: innig verstrengeld met behoud van identiteit

Auteur: Thijs Baas

De fusie van de bètafaculteiten is niet per se een opmaat voor een volledige fusie van de Amsterdamse universiteiten VU en UvA. Wél moet inmiddels de vraag gesteld worden waartoe de samenwerking uiteindelijk kan leiden.

Volgens Frank van der Duyn Schouten, rector magnificus van de VU, zijn er meerdere opties. "Een fusie is er daar één van, maar bepaald niet de enige. Een ander alternatief is dat je in Amsterdam een aantal min of meer zelfstandige instituten krijgt die elk gespecialiseerd zijn in een breed terrein, waar een gemeenschappelijk toezicht op gehouden wordt", zegt hij tegen BNR's Paul van Liempt.

Het gaat uitdrukkelijk om het anders positioneren van de Amsterdamse instellingen; de identiteit van de universiteiten zal wat hem betreft niet in het geding komen. "What's in a name? Uiteraard zijn wij gehecht aan de manier waarop we ontstaan zijn, maar het is belangrijker om die in de toekomst te borgen via de inhoud dan via een krampachtige bestuurlijke structuur."

Toezichthoudend orgaan
Als het aan de rector magnificus ligt moet dat vorm krijgen naar het voorbeeld van de staat Californië en de stad Londen. "Daar zit een aantal instituten, zoals de School of Economics en de London Business School, die onafhankelijk van elkaar, met een hoge mate van autonomie opereren en aangestuurd worden door een meer toezichthoudend dan bestuurlijk orgaan."

Met als gevolg dat de identiteit van beide Amsterdamse universiteiten meer tot uitdrukking zal komen in een of meer van die instituten, als het aan Van der Duyn Schouten ligt. "Het zou meer een bestuurlijk samenwerkingsverband kunnen zijn, dat gezamenlijk aangestuurd wordt door een toezichthoudend orgaan, waarbij het in feite niet uitmaakt hoe de paraplu heet, omdat de instituten zelf zich in de wetenschappelijke wereld herkenbaar profileren."

Bijbanen
Ook naar Amerikaans voorbeeld vindt Van der Duyn Schouten dat universiteiten creatiever kunnen zijn in het creëren van bijbanen voor de eigen studenten. "De massaliteit van het onderwijs vereist soms dat wij gebruikmaken van tutoren en mentoren om studenten te begeleiden. Daar zouden we meer werkgelegenheid voor onze eigen studenten mee creëren."

Tot nu toe zijn Nederlandse universiteiten volgens hem niet of nauwelijks gewend om studenten vaker in te zetten bij banen op de universiteiten zelf. "Daar liggen mogelijkheden die wat mij betreft bespreekbaar zouden moeten zijn. Ik wil daar in ieder geval het gesprek over voeren."

Namen VU en UvA
Op termijn sluit Van der Duyn Schouten niet uit dat de namen VU en UvA zullen verdwijnen, al zal hij het zelf niet meemaken als rector magnificus. "Ik heb met de raad van toezicht in beginsel afgesproken dat ik de periode van de vorige rector afmaak. Die loopt af in september 2014. Eind dit jaar of begin volgend jaar zullen we kijken of we verder nog iets voor elkaar kunnen betekenen."

Gerelateerde artikelen