Hemmen12 apr '12 11:07

Migratie belangrijk voor toekomst arbeidsmarkt

Auteur: Anne-Greet Haars

Anderhalf jaar geleden zei Ab Klink het Haagse Binnenhof gedag. Hij kon niet leven met de samenwerking tussen de PVV en CDA. Nu vult Klink zijn leven in met verschillende functies; in Nederland en het buitenland.

Zo is Klink sinds december adviseur geworden van bondskanselier Angela Merkel.  “In het verleden heb ik veel contact gehad met het CDU. Een aantal mensen daarvan werkt nu rond Merkel en daarom ben ik daarvoor gevraagd”, vertelt Klink. “Experts komen bij elkaar om te praten over de grote thema’s van Duitsland van de komende tien en twintig jaar.”

Vreemd
Klinkt vertelt dat men in Duitsland vreemd naar Nederland kijkt door de dingen zich hier afspelen. “Een populistische partij in een gedoogconstructie; daar kijken mensen gek naar”, aldus Klink.

“Ook de naam van Wilders valt in Duitsland. Ze hebben het in Denemarken, in Frankrijk en ook in Duitsland gezien en dan komt ook Nederland aan de orde. Deze Duitse experts vragen zich af hoe Nederland zo snel veranderd is”, aldus Klink.

Klink krijgt dan wel de neiging om Nederland te gaan verdedigen. “We hebben een aantal enorme incidenten gehad die invloed hebben gehad op de maatschappij.”

Migratie
“Ik ben ingedeeld bij een groep die zich bezighoudt met de identiteit van Duitsland en Europa”. Klink heeft ook een stuk geschreven over de migratie en het puntenplan daarvoor. “Duitsland krijgt een groot probleem op de arbeidsmarkt straks. De beroepsbevolking gaat ernstig teruglopen, dus men is sterk afhankelijk van de migranten.”

“De Duitse houding in de richting van migranten is heel anders dan in Nederland. Men heeft echt het gevoel dat men aangewezen is op migratie”, legt Klink uit.

Hij voegt daar wel aan toe dat Nederland iets minder problemen heeft met de arbeidsmarkt op termijn. “Maar ik denk dat het onontkoombaar is om ook in Nederland te kijken naar de arbeidsmigratie.”

Ontwikkelingssamenwerking
Enkele weken geleden stuurden een paar prominente CDA’ers, onder wie oud-premier Lubbers en de voormalige ministers Bot, Van den Broek en Hirsch Ballin, een brief naar de CDA-onderhandelaars om te waarschuwen voor de gevolgen van bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. De handtekening van Klink stond daar niet onder. “Ik ben niet gevraagd om het te ondertekenen. Ik vermoed dat het te maken heeft met het gegeven dat ik geen buitenland expert ben."

Maar Klink weet niet of hij wel mee had gedaan als het hem was gevraagd. “Ik vind het heel lastig om tijdens de lopende onderhandeling te interveniëren. Mijn positie is ook anders, want ik heb aan die tafel gezeten.”

“Alles ligt in het Catshuis op tafel, dat mag duidelijk zijn. Maar ik mag veronderstellen dat die 0,7 procent voor het CDA belangrijk is aan die tafel”, aldus Klink.

Klink vs. CDA
“Het is geen geheim dat ik dit geen gelukkige combinatie vind en vond”, vertelt Klink. Maar hij heeft nooit overwogen om de partij te verlaten. “Het is een belangrijke partij. Ik wilde niet gelijk de tent verlaten, omdat ik tegen deze coalitie ben.”

Wel kent hij grenzen aan zijn lidmaatschap, die hij op dit moment niet inhoudelijk wilt benoemen. Wel voegt hij toe dat hij zich “niet kan voorstellen dat de partij die grenzen op een zodanige manier overgaat dat ik afstand van de partij ga nemen.”

Andere functies
Ab Klinkt werkt ook als hoogleraar 'Zorg, arbeid en politieke sturing' aan de VU.  “Ik heb geen vast onderwijsprogramma, maar ik vind het erg leuk om voor de studenten te staan.”

Tevens is hij ook sinds kort voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Vluchteling. “Voor mij was het belangrijk om, naast wat andere raden van toezicht, ook iets te gaan doen wat ook een maatschappelijk impact had”, legt Klink uit.

“Voor de Stichting Vluchteling maakt de discussie over ontwikkelingssamenwerking niet zoveel uit. Het gaat hier echt om noodhulp.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen