Hemmen13 aug '12 10:58Aangepast op 13 aug '12 11:57

Balanceren tussen fundamenteel en toegepast onderzoek

Auteur: Marjan van den Berg

Ze hadden het allereerste punt-nl-adres en zijn nu al bezig met de computerbeveiliging van de verre toekomst. De knappe koppen van het Centrum Wiskunde & Informatica behoren wereldwijd tot de top. En ook het bedrijfsleven kan veel aan hun werk hebben.

Hoe kan je een computer beschermen tegen virussen, hoe kan je kankercellen het beste opsporen of hoe laat je ambulances sneller op de plaats van bestemming komen? Het lijken heel verschillende vragen, maar één instituut in Nederland doet onderzoek naar al deze vragen. Ook met de hoogte van de dijken bij de Deltawerken en met de NS-dienstregeling heeft dit instituut zich beziggehouden.

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) bedenkt slimme oplossingen voor complexe vraagstukken en behoort op dit gebied tot de wereldtop. Directeur Jos Baeten was maandag te gast bij BNR Ruud Hendriks.

Computervirus
Een groep binnen het CWI houdt zich bezig met computerbeveiliging, en dan vooral met de studie naar het versleutelen van informatie en naar de kwetsbaarheid van versleutelingen. "Een aantal maanden terug was het Flame-virus in de belangstelling. Dat was een zeer geavanceerd virus. Wij waren de eersten die software konden voorstellen die dat virus kon detecteren en aanpakken." Op dit moment waart het Dorifel-virus rond, maar Baeten benadrukt dat we voortdurend nieuwe virussen om de oren krijgen.

Financiering
Het instituut streeft naar een balans tussen enerzijds lange-termijn-, fundamenteel onderzoek en anderzijds korte-termijn-, toegepast onderzoek. Tweederde van het geld dat het CWI krijgt, is subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het overige geld bestaat uit andere projectsubsidies of geld van het bedrijfsleven.

Wetenschappelijk onderzoek in Nederland staat onder druk, onder meer doordat er inkomsten wegvallen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES), gefinancierd uit een deel van de aardgasbaten. Ook het CWI heeft hiermee te maken, zegt Baeten. "Wij zullen nog meer dan voorheen uit moeten zijn op projecten die direct door bedrijven betaald gaan worden. We zullen ook de kansen moeten grijpen die het topsector-beleid van de overheid biedt."

Hierbij mag het fundamentele, lange-termijnonderzoek niet in gevaar komen, zegt Baeten. Zulk onderzoek is vaak lastiger te verkopen omdat het op de korte termijn minder oplevert. "Gelukkig is er in het nieuwe programma van de EU, met de European Research Council, wel meer aandacht voor lange-termijnonderzoek. Daar moeten we ook onze kansen grijpen", aldus Baeten.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen