Mindshift20 jan '16 22:59

Mindshift | Het einde van de verzekeraar is nabij

Auteur: BNR Webredactie

Technologie maakt het onmogelijke mogelijk en wat we gewend zijn verandert of verdwijnt: Spotify in plaats van de muziekwinkel op de hoek, Airbnb in plaats van een hotel. Maar ook het einde van de verzekeraar is in zicht. Want wat gebeurt er als risico’s wegvallen omdat we zelf ziekten kunnen voorkomen en goedkoop producten kunnen repareren of vervangen?

Foto: ANP
Foto: ANP

Zorgkosten voorspellen en voorkomen
In 2020 kan iedereen met zijn verplichte elektronische pil en zijn DNA paspoort ziekten voorspellen en met AliveCor kunnen we binnen 3 minuten een hartfilmpje maken. Met dit soort technologie kan de gezondheidszorg goed worden geregeld. Grote wereldspelers als Philips en GE werken hard aan tools die de huisarts binnen tien jaar verdringen. De Amerikaanse zorgverzekeraar Oscar geeft zijn klanten gratis wearable fitness trackers en korting als ze besluiten om te gaan sporten. Data uit deze wearables wordt gebruikt om inzicht te krijgen en adviezen te geven.

Auto’s die geen ongevallen veroorzaken
Rond 2025 moeten we verplicht met autopilot rijden en is de huidige autoverzekering overbodig. We gaan straks met een gedeelde, zelfrijdende auto van A naar B en als we hem niet gebruiken vervoert hij een pakketje of een andere passagier. Daardoor hebben we minder auto’s nodig en neemt het risico op schade dramatisch af. Verzekeringnemers die slimme systemen installeren krijgen korting op hun premies. Neem de ‘fairzekering’ van Chipin: een speciale ‘stekker’ monitort je rijgedrag en automobilisten die zich in het verkeer netjes gedragen krijgen 35% van hun betaalde premie terug. Op termijn zal de autoverzekering als inkomstenbron grotendeels wegvallen en veel verzekeraars zullen deze ontwikkeling niet overleven

Wat slim is gaat niet meer kapot
Objecten en onderdelen gaan straks niet meer kapot of worden automatisch vervangen. ‘Dingen’ gaan allerlei waarnemingen zoals werking, snelheid en temperatuur delen met andere apparaten en systemen. Slimme algoritmen bepalen vervolgens wanneer een onderdeel aan vervanging toe is. Ook zien we straks zelfreparerende materialen. Denk bijvoorbeeld aan intelligente bacteriën of nanobots die schade aan gebouwen automatisch repareren. Vanuit verzekeringsoogpunt betekent dat een sterke daling van risico en kosten.

Waarom verzekeren als we kunnen printen?
De opkomst van 3D- en 4D-printers is de meest betekenisvolle ontwikkeling van de afgelopen vijf jaar. We printen in de toekomst bijna alles; fietsen, auto-onderdelen, een nieuw hart of een IKEA kast. De kosten voor grote fabrieken en transportsystemen vervallen. Ook zal de ‘tussenhandel’ ophouden te bestaan en bestellen we het te printen model direct bij de ontwerper of het digitale distributiepunt. Waarom zouden we nog verzekeren als vervangen of repareren bijna niets meer kost?

Een vloeiende online experience
De verzekeringnemer gebruikt zijn computer, iPad of iPhone om toegang te krijgen tot alle denkbare real-time informatie en wil niets meer te maken hebben met callcenters. Verzekeraars hebben de afgelopen jaren dan ook mooie websites en vloeiende aanvraag- en goedkeuringsprocedures gecreëerd. Een mooi voorbeeld is FinTech die betalen, verzekeren, claimen en vele andere functies met apps automatiseert. De slimme algoritmen van FriendlyScore geven snel inzicht in social mediagedrag en kunnen aan de hand daarvan een score toevoegen aan het risicoprofiel van een aanvrager. In de toekomst wordt niet alleen data uit zelfrijdende auto’s, slimme woningen en gebouwen aan dat risicoprofiel toegevoegd, maar ook uit de elektronische pil en FitBit-achtige devices.

Is Google de nieuwe verzekeraar?
Van het imago van de verzekeraar is door alle ‘kleine lettertjes’ en niet-transparante werkwijze niet veel meer over en aangezien Google een belangrijke plaats heeft in ons leven, waarom zou Google Wallet ons geen verzekering kunnen aanbieden? Of Facebook, Amazon of PayPal? Allemaal zijn ze druk bezig met de ontwikkeling van een beter, flexibeler en goedkoper verzekeringsaanbod. Een verzekering kan binnenkort net zo makkelijk worden verkregen als een account op Spotify, Dropbox of Netflix. Het is goed mogelijk dat Google binnen vijf jaar samen met Ford een zelfrijdende elektrische auto lanceert, inclusief verzekering en lader voor een flexibel laag bedrag, gebaseerd op je gezondheid, rijstijl en autogebruik.

‘Blockchain’ in plaats van ‘backoffice’
De kosten van een verzekeraar bestaan uit wat zich in de backoffice afspeelt. Schaderegeling is complex en omvat taxaties, formulieren invullen en telefoontjes plegen. De ‘blockchain’, het centrale systeem achter de bitcoin, is een digitale database en grootboek waarin eigendom en transacties veilige worden vastgelegd. Vele banken en verzekeraars experimenteren al met deze technologie en naar verwachting nemen kosten door het systeem sterk af en zullen er ook vele banen door verdwijnen. 

Wat wordt de ‘next step’ van de verzekeraar?
Er moet van buitenaf, in plaats van intern, met nieuwe mensen, nieuwe technologie en frisse input aan een nieuwe cultuur gewerkt worden. Er moet contact worden gelegd met relevante, inspirerende en disruptieve startups en bedrijven. Omdat de verzekeraar van de toekomst een ‘databedrijf’ is, zal ook op dit niveau moeten worden geschakeld. Door medewerkers te werven uit sectoren die al veel verder zijn met intelligente toepassing van data, kan nieuwe kennis naar binnen worden gehaald.

Tot de volgende mindshift.

Richard van Hooijdonk

Trendwatcher & futurist


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen