Sport24 sep '13 14:36

Flexwet ontziet betaald voetbal

Auteur: Thijs Baas

Het betaald voetbal blijft gespaard bij de aanpassingen van de Flexwet van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bedrijfstak is volgens Asscher met weinig andere sectoren te vergelijken.

Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd moet in de plannen van het kabinet na twee jaar of na vier contracttermijnen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd volgen, om flexwerkers te beschermen. De maatregel zou volgens Asscher een te grote invloed hebben op het bestaande transfersysteem.

Spelers hebben binnen de contracten voor onbepaalde tijd een zeer beperkte opzegtermijn. Zo kunnen ze makkelijk verkassen naar een nieuwe club, zonder dat de huidige club daar iets over te zeggen heeft. Overigens: ook voor de speler is deze beperkte opzegtermijn niet alleen maar voordelig: clubs zullen niet happig zijn om het risico te dragen voor een contract voor onbepaalde tijd.

Concurrentiepositie
De geplande wijziging in de Flexwet tast daarnaast de concurrentiepositie van het Europese profvoetbal aan. Investeren in het opleiden van spelers zullen minder lucratief zijn als clubs niet meer de vruchten kunnen plukken van opleidingsinspanningen, als spelers in Nederland kosteloos naar een buitenlandse club kunnen overstappen. Asscher heeft de KNVB laten weten dat het voetbal zelf in de CAO mag bepalen welke regeling wordt gehanteerd.

"In Nederland hebben veel flexwerkers, bijvoorbeeld in de zorg of horeca, last van de onzekerheden van tijdelijke contracten. Je kunt bijvoorbeeld geen huis kopen. Flexwerk is noodzakelijk, maar ik wil de uitwassen tegengaan, daarom deze wet. Ik begrijp heel goed dat een topsportsector als het betaald voetbal niet te vergelijken is met andere sectoren en daarom maken we voor hen een uitzondering."
 
Seizoensgebonden
Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal KNVB, onderstreept nog eens het unieke karakter van voetbalcontracten: "Het type werk in het profvoetbal waar wij het over hebben, is volledig seizoensgebonden. Daarnaast kan dit werk maar voor een bepaalde - en vooral ook beperkte - periode worden verricht. De carrière van een topsporter is namelijk aanzienlijk korter dan die van de gemiddelde werknemer. Mede vanwege deze bijzondere positie bestaat er binnen het betaald voetbal al jarenlang een constructief overleg tussen de sociale partners.

Om daaraan toe te voegen: "Zij zijn een specifieke CAO voor contractspelers in het betaald voetbal overeengekomen. Binnen deze CAO bestaat een goed evenwicht tussen de belangen van de spelers enerzijds en die van de clubs anderzijds. Het is dan ook bijzonder prettig dat minister Asscher deze uitzonderlijke positie van het profvoetbal erkent en meegenomen heeft bij de totstandkoming van de kabinetsplannen.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen