Sport13 feb '14 11:33

Sporten wordt duurder

Auteur: Pieter van den Akker

Sporters gaan de komende jaren vrijwel zeker meer contributie betalen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

"In de afgelopen periode hebben verenigingen al geprobeerd de contributie op hetzelfde niveau te houden terwijl de uitgaven omhoog zijn gegaan", licht onderzoeker Remco Hoekman van het Mulier Instituut toe. "Aan de andere kant zien we ook dat de inkomsten afnemen. Dus de rek is er uit. We gaan de komende jaren dan ook zien dat de contributie omhoog gaat."

Sponsors
Je zou zeggen dat sponsors toestromen in sportief succesvolle tijden als deze of werkt het zo niet? Hoekman: "Ik denk niet dat sponsoren zullen toestromen voor de breedtesport. Bedrijven hebben het lastig door de crisis en sponsorbudgetten staan onder druk. Verenigingen ondervinden daar de gevolgen van."

Sportvereniging hebben hierop ingespeeld door heel kritisch te kijken naar de uitgaven. "En we zien ook dat gemeenten de afgelopen jaren de sportsector redelijk hebben ontzien en dat ook voor de komende jaren nog proberen. Maar desondanks lopen de sportbudgetten terug, waardoor een groter deel van de rekening bij de gebruiker zal worden neergelegd. Dat gaan verenigingen merken."

Betaalbaar
Het is nogal lastig om hier wat aan te doen, stelt Hoekman. "Sport is nu relatief goedkoop. Ik denk dat we er niet aan ontkomen dat het iets duurder wordt. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds betaalbaar zal blijven in Nederland om te sporten en dat er voldoende mogelijkheden zijn voor eenieder."

Dan is er toch niet veel aan de hand? "Het zal ongetwijfeld voor een aantal mensen de druppel zijn waardoor ze stoppen met sport. Ze zijn bijvoorbeeld te weinig gemotiveerd om maken er te weinig gebruik van. Maar gemeenten investeren nog wel extra in minima, voor wie financiën eerder een reden kunnen zijn om te stoppen. Ze proberen met minimaregelingen, zoals het Jeugdsportfonds, ervoor te zorgen dat sport voor deze groep betaalbaar blijft."

Leden van sportclubs die het meest afhankelijk zijn van de gemeente, moeten de zwaarste klappen vrezen, aldus Hoekman.

Gerelateerde artikelen