Sport23 mei '13 23:48Aangepast op 24 mei '13 06:35

Aandeelhouders Kuip dreigen bestuur met procedure

Auteur: Thijs Baas

Een deel van de aandeelhouders van stadion De Kuip dreigt met een juridische procedure tegen het bestuur van Stadion Feyenoord NV. Ze zijn het oneens met het beleid van directeur Jan van Merwijk en de raad van commissarissen.

De groep, die zich heeft verzameld in een vereniging, vertegenwoordigt samen ongeveer 40 procent van de aandelen. De groep aandeelhouders is verontwaardigd dat het bestuur van De Kuip heeft gekozen voor de bouw van een nieuwe Kuip zonder de aandeelhouders daarover te raadplegen. Volgens één van hen is de enige grootaandeelhouder wel betrokken bij de plannen en ontwikkeling van een nieuw stadion.

"De directie en raad van commissarissen houdt het gesprek een beetje af en heeft eigenlijk de deur dichtgegooid en concentreert zich alleen nog maar op de nieuwbouwplannen, en praat met iedereen, behalve met zijn aandeelhouders", zegt Jan Meijerman van Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen namens de groep aandeelhouders.

Corporate governance
Daarnaast zouden drie van de negen commissarissen een functie bekleden bij de belangrijkste huurder van het stadion (BVO Feyenoord) of een daaraan verbonden stichting. Dit is volgens de aandeelhouders in strijd met de richtlijnen van corporate governance, aangezien Feyenoord een van de belangrijkste huurders van het stadion is. De club heeft in het verleden herhaaldelijk aangedrongen op de komst van een multifunctioneel stadion.

Tot slot zijn de aandeelhouders boos dat er geen regeling is getroffen voor hun recht op een zitplaats. Directie en raad van commissarissen zouden in het verleden herhaaldelijk toegezegd hebben dat er een voorstel komt, dat dit 'zitrecht' ook garandeert in het nieuw te bouwen stadion. Maar dat voorstel zou tot op heden nog steeds niet op tafel liggen.

Steun van aandeelhouders
Volgens juristen schrijven de statuten van De Kuip voor dat het gevoerde beleid de goedkeuring moet krijgen van tenminste 75 procent van de aandeelhouders. Die steun zou tot op heden ontbreken. De problemen tussen de aandeelhouders en de directie kunnen ook leiden tot een sof voor de gemeente Rotterdam. Die wil dat het stadion het voortouw neemt in de economische en sociale ontwikkeling van de buurt en de wijken.

Eerder viel de bijdrage van de bijna failliete huurcorporatie Vestia al weg. De gemeenteraad beslist uiterlijk 11 juli op welke steun het nieuwe stadion kan rekenen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen