Storm5 dec '13 17:07

Waterschap Noorderzijlvest: het is business as usual

Auteur: Harmen Simon Teunis

Veel waterschappen overleggen op dit moment over bewaking van de dijken. Het waterschap Noorderzijlvest heeft de knoop al doorgehakt en gaat over tot een calamiteitenplan. Maar onder de indruk is men in Groningen nog niet. "Het is een redelijk standaard situatie."

Dat zegt Heine van Maar, hoofd calamiteiten van de Waterschap Noorderzijlvest, op BNR. Vanaf 21.30 uur wordt daar dijkbewaking ingezet en sluiten de vloeddeuren. Van Maar legt uit dat de verwachtingen van Rijkswaterstaat het moment was voor het waterschap om in actie te komen. "Het bleef op een gegeven moment 3,8 meter boven NAP. Dat heeft ons doen besluiten de calamiteitenorganisatie in werking te stellen. We hebben daar ook enige voorbereidingstijd voor nodig. Het zag er niet naar uit dat de waterstand nog naar beneden zou gaan. Sterker nog: hij is nog 50 centimeter bijgesteld naar boven."

Business as usual
Maar van een zorgwekkende situatie is vooralsnog geen sprake, blijkt uit de woorden van de nuchtere Van Maar. “Het is een redelijk standaard situatie. Het is business as usual. De waterstand gebeurt niet zo vaak, een keer in tien tot vijftien jaar. Maar het zijn geen extreme waterstanden die problemen opleveren. Wij hebben hier draaiboeken voor en die draaiboeken halen wij uit de kast en volgen wij. Dan is de situatie prima beheersbaar."

Bij dijkbewaking gebeuren eigenlijk twee dingen, zegt Van Maar. "Een is de coupuredeuren sluiten in Delfszijl, dat zijn er in totaal vier. Dat zijn doorgangen in de waterkering waar je normaal met je auto of fiets doorheen kunt. En bij hoogwater worden die afgesloten om te voorkomen dat het water door de dijk heen gaat. Daarnaast stellen wij een uitgebreide volwaardige dijkbewaking in."

Dat zijn 75 tot 80 mensen die verdeeld zijn over een aantal ploegen en die bevinden zich langs het 75 kilometer lange traject en rapporteren aan dijkposten. “Die dijkposten rapporteren op hun beurt weer terug aan de centrale post in Groningen", aldus Van Maar.

Gerelateerde artikelen