Syrie5 jan '15 14:44Aangepast op 5 jan '15 16:25

'Praktijk moet leren of jihadlijn gewenste effect heeft'

Auteur: Thijs Baas

Sinds vanochtend is er een telefoonnummer waarop ouders die hun kinderen zien radicaliseren om hulp kunnen vragen. De hulplijn is opgericht door het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en moet het aantal Syriëgangers terugdringen.

Foto: ANP
Foto: ANP

Oprichter Farid Azarkan heeft er vertrouwen in dat hij jongeren kan weerhouden van een trip naar Syrië. "We hebben de afgelopen tweeënhalve maand uitgebreid mensen geselecteerd om deze vertrouwenshulp te kunnen invullen. We zullen in eerste instantie het gesprek met de ouder aangaan. Als we merken dat de ouder signalen heeft en hulp nodig heeft, kun je denken aan ondersteuning vanuit de gemeente en als we merken dat jongeren zich klaarmaken om te vertrekken, kunnen we ouders helpen met het doen van aangifte bij de politie."


 

Een goed initiatief, vindt Ibrahim Wijbenga, van het strategisch netwerk radicalisering Amsterdam, maar een succesvolle uitvoering is erg afhankelijk van onder meer de andacht binnen de eigen gemeenschap - niet veel ouders zitten op Twitter en Facebook - en de tegenkrachten tegen radicalisering binnen de met mame Marokkaanse gemeenschap. "De praktijk laat vaak zien dat ouders vaak geen hulp inroepen, dus ik hoop dat dit initiatief ertoe bijdraagt dat er meer tegenwicht gaat komen en ouders zich gaan melden."

De ervaring met onder meer criminele jongeren leert Wijbenga dat het achterwege blijven van de hulpvraag van ouders wel degelijk een probleem is. "Het wordt vaak gemeld via politie en juistitie en dat moet veranderen. Elk initiatief dat dat formeel of informeel kan ondersteunen werkt alleen maar beter. Nu is nog de vraag in hoeverre het landt binnen de gemeenschap. Je ziet het vandaag in alle kranten en andere media staan, maar in hoeverre raakt het de doelgroep zelf? Het is een uitdaging, maar ik sta er positief tegenover."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen