Vluchtelingencrisis5 jan '16 13:47

‘Alle gemeentes een opvanglocatie’

Auteur: Jolijn Mes

Van de ChristenUnie moeten gemeentes verplicht asielzoekers opvangen. Dit zou ten goede komen aan het draagvlak in de samenleving.

ANP
ANP

Kamerlid Joël Voordewind denkt dat de onrust die nu in sommige gemeentes ontstaat, voortkomt uit het doorschuiven van verantwoordelijkheden door andere gemeentes: “De buurgemeentes moeten dan veel meer vluchtelingen opvangen, terwijl je juist ziet dat veel onrust ontstaat door de grote aantallen die sommige gemeentes moeten opnemen.”

Ook burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam droeg deze boodschap uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amsterdam.

Kleinschalig
Het plan is dan ook om in alle gemeentes kleinschalige opvanglocaties te realiseren. Voordewind: “Als er kleine aantallen asielzoekers worden opgevangen in de gemeente, ontstaat er meer draagvlak dan bij hele grote groepen. Zeker als men weet dat het gelijk verdeeld wordt over alle gemeentes.”

Het COA wil juist grotere opvanglocaties, om zo de kosten te drukken. Voordewind denkt dat deze extra kosten opgevangen kunnen worden door snellere integratie: “Ik denk dat we in totaal niet veel meer kwijt zullen zijn, omdat de integratie sneller kan verlopen. Mensen zullen eerder in staat zijn om zelf geld te verdienen, wat natuurlijk minder kosten aan asielzoekers betekent.”

 

Gerelateerde artikelen