Vluchtelingencrisis23 sep '15 14:10

EC gaat zondigende lidstaten juridisch aanpakken op asielbeleid

Auteur: BNR Webredactie

De Europese Commissie gaat juridisch de strijd aan met lidstaten die de asielregels niet goed toepassen. Vicevoorzitter Frans Timmermans heeft aangekondigd dat Brussel 37 inbreukprocedures begint en drie procedures aanscherpt.

Foto: ANP
Foto: ANP

In totaal krijgen 19 van de 28 lidstaten te maken met zo'n procedure, die Europaverslaggever Anke Truijen omschrijft als "een flinke tik op de vingers". De betreffende landen krijgen een brief van de EC, en moeten op termijn - normaal gesproken binnen twee maanden -  schriftelijk kunnen verklaren waarom ze het asielbeleid niet correct hebben toegepast.

Uiteindelijk kan een inbreukprocedure voor het Europees Hof van Justitie worden gebracht en tot forse boetes leiden.

 

Geen waarschuwing voor Nederland
Nederland behoort niet tot de landen die een brief kunnen verwachten, al lopen er nog wel eerder gestarte procedures. Landen die wel een berisping krijgen zijn onder andere de grenslidstaten Hongarije, Griekenland en Italië. Volgens het Dublinakkoord, gesloten in 2003, moeten vluchtelingen die in deze landen hun eerste stappen in Europa zetten ook hier eerst asiel aanvragen.

De registratie is echter niet altijd op orde. Volgens Truijen komt dat deels omdat de landen de toestroom van vluchtelingen niet aankunnen, maar ook "proberen ze door het schenden van de regels andere lidstaten onder druk te zetten".

Regeringsleiders verder onder druk
Vanavond komen de regeringsleiders van de lidstaten bij elkaar. "Zij zijn verder onder druk gezet door deze procedures", zegt Truijen. "Het is een nog duidelijker signaal dat ze moeten samenwerken."

De verdeeldheid tussen de verschillende landen is momenteel juist zeer concreet, nadat gisteren een meerderheid van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Asielbeleid instemden met de verdeling van 120.000 asielzoekers. Vier landen stemden tegen, waardoor er vanavond waarschijnlijk vier boze regeringsleiders aan tafel zullen zitten.

Op het programma staat ook de versterking van de Europese grenzen, het uitbreiden van de Europese kustwacht, financiële steun voor de buurlanden van onder andere Syrië en een plan voor betere samenwerking met Turkije, dat ook te kampen heeft met een overvloedige stroom van vluchtelingen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen