Wetenschap5 nov '15 20:50

'Vrouwen zijn beter in taal dan mannen'

Auteur: Judith Laanen

Vrouwen zijn beter in taal dan mannen, blijkt uit een analyse van staatsexamens Nederlands Als Tweede Taal. Omdat het geldt voor vrouwen uit de hele wereld, lijkt het alsof die genetische taalvaardigheid in de genen zit.

Bij sommige eerdere kleine onderzoeken leek het zo te zijn dat mannen beter waren in taal dan vrouwen. Niets blijkt minder waar nu, na onderzoek van Frans van der Slik. De onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen dook in de database met examenuitslagen van ruim 27.000 staatsexamens Nederlands Als Tweede Taal, van mannen en vrouwen uit 88 landen.

 

Dat zijn de actieve vormen van taal, legt Van der Slik uit. "Je kunt ook kijken naar de receptieve, luisteren en lezen, maar ook daar vind je die verschillen terug."

Met andere woorden: in het kader van de nature-nurture-discussie geeft dit onderzoek aan dat het leren van taal dus in de genen blijkt te zitten. "Die conclusie trekken wij wel", zegt Van der Slik.

Maar wacht, er is meer
Ook opleiding blijkt effect te hebben. Naarmate de opleiding van vrouwen, voordat ze naar Nederland kwamen, van vergelijkbaar of hoger niveau is dan die van mannen, neemt ook hun taalvaardigheid toe. "Dat vonden we opmerkelijk. Dat geldt niet alleen voor lezen en schrijven, maar ook voor spreken en luisteren." Dat verklaart Van der Slik genetisch: "Vrouwen hebben meer aanleg voor taal. Naarmate ze een betere opleiding hebben, vertaalt zich dat naar hogere scores."

Het onderzoek verschijnt in het wetenschappelijke taalblad PLOS ONE.

Gerelateerde artikelen