Wetenschap3 okt '19 19:44

Nederland heeft van alle EU-landen minste vrouwen in onderzoeksposities

Auteur: BNR Webredactie

De wetenschap in Nederland mag wel wat diverser. Van alle EU-landen hebben wij de minste vrouwen in onderzoeksposities. Ook is nog steeds pas een op de vijf hoogleraren een vrouw. Vandaag kondigde minister Van Engelshoven aan dat er een nationaal actieplan komt om meer vrouwen in de wetenschap te krijgen.

'Er is geen simpel antwoord voor, maar er is best inzicht in', zegt Belle Derks, professor en voorzitter van de Jonge Akademie. Bij het beeld van een wetenschapper zien we te vaak een man, ons beeld is te masculine. En dat zorgt ervoor dat wanneer mensen geëvalueerd worden in selectiecommissies dat mannen er makkelijker goed uitkomen dan vrouwen. 'Zo zie je al twee kanten die er samen toe bijdragen dat vrouwen minder snel opklimmen en sneller de wetenschap verlaten.'

Er zijn wel landen waar er beter wordt gestuurd door de overheid. 'In Engeland zie je dat de overheid veel meer stuurt. Dat er allerlei manieren zijn om ervoor te zorgen dat universiteiten verantwoordelijk gehouden worden voor hun percentage vrouwelijke professoren', zegt Derks.

In Nederland groeien kinderen en volwassenen op met het idee dat bètawetenschappen voor mannen zijn en alfawetenschappen voor vrouwen. Dat idee komt voort uit hardnekkige genderstereotypen die in Nederland sterker aanwezig zijn dan in andere landen ter wereld, blijkt uit vergelijkende studies.

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) verricht de opening van Girlsday 2018 met 75 meisjes op een bouwplaats van bouwbedrijf BAM. Girlsday is bedoeld om meisjes kennis te laten maken met technologie, en ze te laten weten dat ze welkom zijn in deze branche.
Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) verricht de opening van Girlsday 2018 met 75 meisjes op een bouwplaats van bouwbedrijf BAM. Girlsday is bedoeld om meisjes kennis te laten maken met technologie, en ze te laten weten dat ze welkom zijn in deze branche. (ANP BART MAAT)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen