Wetenschap18 feb '22 11:34Aangepast op 18 feb '22 12:25

'Dumpen radioactief water zal minimale impact hebben'

Auteur: Remy Kock

Na de atoomramp in Fukushima zit Japan tien jaar later nog met radioactief water. Vandaag staat er in Japan een belangrijke persconferentie gepland. De enige oplossing lijkt nog om dit water in zee te dumpen, waar milieuorganisaties fel op tegen zijn. Het internationaal atoomagentschap zal vandaag op de plannen reageren.

(ANP / AFP)

Hoewel het allemaal heel erg ingrijpend klinkt, zullen de aquatische impact en de gevolgen via voedselconsumptie uiteindelijk best wel meevallen volgens Govert de With, consultant stralingsbescherming bij Nuclear Research & Consultancy Group (NRG). 'Vanuit NRG hebben we in internationaal verband al langere tijd gekeken naar wat de impact van dergelijke dumping zou zijn. Dat deden we op alle beschikbare informatie die is vrijgegeven, en daaruit blijkt dat de gevolgen beperkt zullen blijven.'

Luister ook | Kernenergie na Fukushima

Volgens De With zit het hem in de wijze waarop het water wordt gedumpt. 'Het heeft alles te maken met het feit dat er een regulering plaatsvindt hóe dit water afgevoerd mag worden met welke condities. Op die manier wordt voorkomen dat er grote risico's zijn.'

Druppelsgewijs

De With doelt daarmee op het druppelsgewijs afvoeren van het water wat er nog ligt. 'Het water op de locatie is het resultaat van al het koelen natuurlijk, dus het is al enigszins gefilterd. Daarmee is al een deel van de activiteit weggenomen. Ook ligt het er al een aantal jaren, dus een aantal radionucliden met een korte halveringstijd zijn ondertussen al vervallen en dus verdwenen. Als je het restant wat is overgebleven langzaamaan over meerdere jaren naar de oceaan afvoert, zal de impact ervan minimaal zijn.'

Luister ook | Vrijspraak voor Tepco-top in kernramp Fukushima

Internationaal atoomagentschap

Het stapsgewijs dumpen van het overgebleven radioactieve vloeistoffen lijkt dus een storm in een glas (nucleair) water, maar of het Internationaal Atoomagentschap zomaar akkoord gaat, durft De With nog niet te zeggen. 'Sinds 2011 kijkt het Atoomgezelschap continu over de schouders van de Japanse overheid en operator van de installatie Tepco wat die voornemens zijn hieraan te doen. Het voornemen om het radioactieve water te lozen is al zeer intensief besproken met het Atoomgezelschap. Ook zijn er internationale expertteams opgericht om te kijken of hetgeen dat Japan voornemens is te doen, ook daadwerkelijk past binnen het internationale beschermingskader dat we hanteren.

Luister ook | VS willen weer met Iran praten over atoomdeal


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen