Onderwijs9 dec '19 09:19Aangepast op 9 dec '19 10:24

Scholen krijgen meer ruimte in curriculum

Auteur: BNR Webredactie

Het kabinet wil dat scholen meer ruimte krijgen in het lespakket. Minister Slob schrijft vandaag in een reactie aan de Tweede Kamer dat scholen de vrijheid moeten krijgen om dertig procent van de lessen naar eigen inzicht in te vullen. Volgens Tweede Kamerlid voor de SP Peter Kwint leidt dit af van de werkelijke problemen. Minister Arie Slob is het daar niet mee eens.

Leraren moeten weer meer doen

'Het is een ongelooflijke veelomvattend project. Er moet nog veel werk gedaan worden en nut en noodzaak en draagvlak zijn niet aangetoond. Driekwart van de docenten van de Aob hebben gezegd dit project niet te zien zitten', zegt Kwint. 'Die 30 procent is de nieuwe verkooptruc van het Kabinet - scholen hebben al heel veel ruimte om hun programma in te vullen. Ik lees vooral wat leraren allemaal meer moeten gaan doen', zegt hij.

Nieuw curriculum verlicht werkdruk

In reactie daarop zegt Slob dat juist 'de overladenheid van het programma' juist één van de oorzaken van die hoge werkdruk is. 'We vragen te veel van het onderwijs, vandaar de herziening. We willen docenten ruimte bieden meer tijd te besteden aan bepaalde onderdelen. Volgens Slob is het curriculum vijftien jaar lang niet herzien terwijl er steeds meer van het onderwijs gevraagd werd. Ook moet de aansluiting van het primair op het voortgezet en van het voortgezet op het hoger onderwijs verbeterd worden.

Een ander kritiekpunt is dat veel maatregelen blijven liggen juist omdat het curriculum gereorganiseerd wordt. Volgens Slob kunnen hele veel zaken echter nu al opgepakt worden zonder dat gewacht hoeft te worden op de kerndoelen die in 2023 klaar zijn.

Nieuw curriculum per 2023

Slob's plan is onderdeel van aanpassing van het lesprogramma voor de basisscholen en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het nieuwe curriculum moet in het schooljaar 2023-2024 ingaan. In het nieuwe curriculum komt meer aandacht voor digitalisering en burgerschap, de Nederlandse taal en rekenen/wiskunde.

Slob geeft hiermee een eerste kabinetsreactie op de voorstellen voor het vernieuwde curriculum die in oktober door een werkgroep van leraren en schoolleiders zijn gepresenteerd. Het huidige lesprogramma is te versnipperd, wordt als erg vol ervaren en is deels verouderd, aldus de minister.

Luister ook | Amsterdamse scholen sluiten een week de deuren

Luister ook | Een toename van het aantal conceptscholen, maar die krijgen vaak het oordeel 'heel zwak'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen