Onderwijs3 jun '20 10:07

Scholen willen meer duidelijkheid voor nieuwe schooljaar

Auteur: BNR Webredactie

Scholen in het voorgezet onderwijs willen meer duidelijkheid over de coronamaatregelen die ze moeten handhaven. In september begint het nieuwe schooljaar, en het is nu nog gokken of leerlingen dan nog anderhalve meter afstand moeten houden.

Een school in Den Haag
Een school in Den Haag (ANP / Sem van der Wal )

Beluister ook | Rosenmöller: Onverstandig om niet naar school te gaan

Met de anderhalvemeter-maatregel kan maar een kwart van de leerlingen op school zijn. Het zal uiteindelijk zijn weerslag hebben op de kwaliteit van het onderwijs, zegt Paul Rosenmöller van de VO-raad. 'Voor de scholen is dit opnieuw een enorme operatie. Ze doen dat 'maximaal flexibel', maar ze willen wel deze maand al weten wat het regime na de zomervakantie wordt. Als je dat regime van anderhalve meter tot de kerst moet volhouden, heeft dat grote gevolgen.'

Beluister ook | Coronacast 21 april | Scholen gaan weer open, andere maatregelen verlengd

Een aantal zaken lijkt inmiddels te gaan schuiven, zegt Rosenmöller: de leeftijd waarop je buiten mag spelen zónder in acht neming van de anderhalve meter is opgerekt van twaalf naar achttien jaar. 'Die anderhalve meter is en blijft belangrijk, maar we hebben eigenlijk nog geen goed onderzoek van het RIVM of het OMT dat gaat over het risico in de leeftijdgroep van twaalf tot achttien jaar. Daar kan het kabinet dan zijn beleid op baseren, waar de scholen weer op kunnen anticiperen.'

Er wel bij varen

De ervaring van de afgelopen drie maanden zal zeker benut worden voor de toekomstige invulling van het onderwijs, zegt Rosenmöller. 'Leerlingen zeggen ook zelf dat dit niet is zoals je het altijd zal willen.' Al ziet Rosenmöller ook daar een opmerkelijke uitzondering op. 'Leerlingen die gepest worden, autistische en hoogbegaafde leerlingen varen wel bij deze vorm van onderwijs. Maar je kunt leren van de ervaringen uit de afgelopen tijd voor de periode dat we het virus verslagen hebben.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen