Onderwijs18 aug '21 18:57

'De kenniseconomie bevindt zich in een crisis'

Auteur: BNR Webredactie

De Nederlandse kenniseconomie staat onder druk, zegt Alexander Rinnooy Kan. Hij is voormalig SER-voorzitter, D66-prominent, en meerdere jaren op rij volgens de Volkskrant de meest invloedrijke Nederlander. Hij vindt dat het zaak is om een kabinet te vormen en aan oplossingen te werken.

Van oudsher heeft D66 zich altijd geprofileerd als de onderwijspartij. De Nederlandse kenniseconomie staat dan ook hoog in het vaandel. Rinnooy Kan denkt dat kennis als thema ook de komende jaren onverminderd urgent blijft. 'Bovendien heeft het de afgelopen jaren behoorlijk onder druk gestaan,' voegt hij toe.

Volgens de D66-prominent komt dat door enkele nare ontwikkelingen van de afgelopen tijd, waaronder de achteruitgang van de prestaties van het systeem zoals die internationaal worden gemeten en vergeleken. 'Ook de toegankelijkheid en de bijdrage die onderwijs levert aan maatschappelijke gelijkheid staat onder druk. Probleem van de leraren, zowel kwalitatief als kwantitatief, is onverminderd onopgelost. Dat zijn grote kwesties en voor de toekomst van het land van de volgende generaties ook de allerbelangrijkste.'

Consensus over oplossingen

De kenniseconomie is in crisis, aldus Rinnooy Kan. 'Maar wat mij wel bemoedigt, is dat als het gaat om een oplossingsrichting er toch veel consensus is. Niemand is tegen onderwijs, niemand onderschat het belang van de kennisgelijkheid die wordt gecreëerd en de kansengelijkheid die het gevolg is van een goed kennissysteem.' Volgens hem is het nu zaak om een kabinet tot stand te brengen om aan deze oplossingen te werken.

Luister terug | Extra geld voor onderwijs levert nieuwe problemen op


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen