Onderwijs25 mrt '22 18:04Aangepast op 25 mrt '22 19:16

Minister Dijkgraaf: 'Natuurlijk snap ik dat studenten meer willen'

Auteur: BNR Webredactie

Nu de basisbeurs voor studenten weer wordt ingevoerd, klinkt er vanuit allerlei hoeken kritiek op de compensatie voor het leenstelsel. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf begrijpt de kritiek, maar kan verder geen toezeggingen doen.

De basisbeurs wordt weer opnieuw ingevoerd, vanaf wanneer en hoe hoog zijn die tegemoetkomingen? 'Als alles goed gaat, zou het in 2023 zijn. De bedragen die we nu voorstellen aan de kamer, is 255 euro per maand voor uitwonende studenten en voor de thuiswonende studenten 91 euro. Daarbovenop komt er voor de studenten die uit minder daadkrachtige gezinnen komen een aanvullende beurs die 419 euro per maand is', vertelt Dijkgraaf.

DEN HAAG - Robbert Dijkgraaf minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat BNR te woord op het Binnenhof na afloop van de wekelijkse ministerraad.
DEN HAAG - Robbert Dijkgraaf minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat BNR te woord op het Binnenhof na afloop van de wekelijkse ministerraad. (ANP / ANP)

Basisbeurs

Dat is minder dan dat de basisbeurs ooit was. 'We moesten een optimaal voorstel maken met een bedrag van 1 miljard per jaar. Daarmee is misschien de basisbeurs iets lager geworden. Ik hoop dat kansarme jonge mensen deze kans aangrijpen om ervoor te gaan. Natuurlijk snap ik dat studenten nog meer willen. Het is in ieder geval mooi dat we de basisbeurs hebben kunnen terugbrengen', zegt Dijkgraaf.

Zijn de studenten de dupe geworden van het leenstelsel? 'Ik snap die frustratie, mijn opdracht was om met die 1 miljard het beste eruit te halen. Dan lijk je met 1436 euro op een compensatie voor het leenstelsel uit te komen. Ik heb ook gekeken of we wat extra's kunnen doen', aldus Dijkgraaf.

Enorme schulden

We hebben nu jonge mensen die met een enorme schuld zitten. Kan de overheid dat wel maken? 'Hier zijn niet de financiële middelen om die jonge mensen volledig te compenseren. Er zijn wel andere dingen die dit kabinet gaat doen. Die deze generatie gaat helpen, zoals bijvoorbeeld die kinderbijslag die gratis wordt. Het is zonder meer waar, dat de invoering van de basisbeurs een stap voorwaarts is. We willen aan de gevoelens tegemoetkomen, de eerste stap die ik wil zetten is dus met deze basisbeurs', vertelt Dijkgraaf.

Het kabinet

Het kabinet zelf wil ook dat meer studenten uit gezinnen met een laag of middeninkomen straks gebruik gaan maken van de inkomstenafhankelijke basisbeurs. Op dit moment maken namelijk weinig studenten gebruik van de aanvullende beurs, terwijl ze daar wel gewoon recht op hebben. Het gaat om studenten wier ouders bruto maximaal 53.900 euro per jaar verdienen. Dijkgraaf wil dus ook meer nadruk leggen op die aanvullende basisbeurs.

Het is misschien mogelijk om de inkomensgrens van ouders om in aanmerking te komen voor een aanvullende beurs te verhogen naar 70.000 euro bruto. Dan gaan de bedragen voor de basisbeurs wel weer omlaag.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen