Onderwijs25 apr '22 06:04

Middelbare schooldocenten voelen zich minder veilig

Auteur: BNR Webredactie

Moeilijk handhaafbare leerlingen. Ouders die assertiviteit en agressie niet uit elkaar kunnen houden. Het zijn veelgenoemde zorgen in het onderwijs die door de coronaperiode nog eens zouden zijn versterkt. Een nieuw onderzoek naar de sociale veiligheid onder docenten in het voorgezet onderwijs bevestigt die trend, schrijft Trouw.

Het bureau Duo Onderwijsonderzoek doet periodiek onderzoek naar de sociale veiligheid op school. Deze keer onder duizend docenten, voor het merendeel leden van een vast enquêtepanel. Hoewel de gemiddelde docent rapportcijfer 7,9 geeft voor de veiligheid van de werkomgeving, voelt een op de drie respondenten zich minder veilig dan drie jaar geleden. Op de stelling ‘ik voel mij veilig op school’ reageerde 8 procent ontkennend. 9 procent vindt dat het hun school juist veiliger is geworden.

De meest voorkomende vorm van ongewenst gedrag is verbaal geweld of intimidatie door leerlingen. Dat maakte 39 procent van de ondervraagden het afgelopen jaar mee, meestal was dat schelden of beledigen. Een kwart van de ondervraagden had last van verbaal geweld door ouders. Dat was doorgaans voortdurend veroordelen, beschuldigingen uiten en kritiek leveren. In uitzonderlijke gevallen gingen leerlingen of ouders over tot fysiek geweld.

Gerelateerde artikelen