Opinie7 sep '12 09:34

Column Gerard Drosterij | Politiek op haar smalst

Auteur: BNR Webredactie

Jan Nagel (73), handelaar in politieke belangen, heeft voor deze verkiezingen de 50Pluspartij opgericht. Een steekproef leerde hem dat dat minstens twee zetels zou opleveren.

De 50Pluspartij - dat is toch wel de lelijkste naam die je een Nederlandse politieke partij kunt geven. Als het aan Nagel ligt, moeten ook mijn ouders 50+ stemmen, want dat is in hun welbegrepen eigenbelang. Met een stem op 50+ stellen zij hun AOW en pensioen veilig. Voorwaar, we zijn aanbeland bij de meest benauwende vorm van politiek: als naakt belangenbehoud voor een selecte groep.

Het eerste programmapunt van de 50+partij stelt dat het vakantiegeld van de AOW naar de 8% moet. Overboord is gezet elke inleidende beschouwing over een gewenste politieke koers voor heel Nederland. Waarom zou je? “Als je op 50Plus stemt, weet je dat we de belangen van ouderen blijven behartigen.” Aldus lijsttrekker Henk Krol (62).

50+ adviseert haar achterban dus eigenlijk het volgende: “Stop uw gedachten over het algemene belang en wat daar bij komt kijken. Denk gewoon aan uzelf. U heeft immers uw hele leven een stabiele baan gehad, volop geprofiteerd van decennialange economische groei en spijkerharde rechten opgebouwd. Waarom water in deze rijke wijn doen?”

De 50Pluspartij is dus de bejaarde versie van de Tegenpartij: een partij opgericht op basis van het motto Samen voor ons eigen.

Sommigen zeggen dat bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren ook maar een heel beperkt programma heeft. Zeker, maar dat programma beperkt zich niet tot één groep van de bevolking. De Dierenpartij beziet het dierenwelzijn vanuit een ecologisch wereldbeeld, waar consuminderen, duurzaamheid en alternatieve energie leidende factoren zijn. Je hoeft het niet te willen, om het toch iets van een visie te vinden.

Of dan de arbeidersbeweging aan het einde van negentiende eeuw? Is zij niet ook opgericht puur uit eigenbelang? Zeker, maar met het grote verschil dat er toen nog nada niks van concrete rechten voor het proletariaat bestonden. Bovendien, de belangenbehartigers van de arbeidersbeweging hadden het zelf doorgaans wél goed, maar sprongen niettemin in de bres voor deze verwaarloosden van het kapitalisme.

Gelukkig weet ik zeker dat mijn ouders niet op 50+ zullen stemmen. Want als er nu één les is die zij mij hebben geleerd, dan is dat op te komen voor de mensen die het minder hebben dan jij. Het egoïsme van deze partij gaat dus rechtstreeks in tegen het leidende principe van de generatie die zij juist meent te vertegenwoordigen: solidariteit.

Gerard Drosterij

---

De verkiezingsstrijd 2012 is losgebarsten. BNR volgt die op de voet. Met al het nieuws over de partijen en hun lijsttrekkers, maar ook analyses en columns.
Gerard Drosterij is politicoloog en publicist.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen