Opinie16 feb '12 13:00Aangepast op 16 feb '12 14:15

BNR Begrip | Stop de mobiele ergernis

Auteur: Ewald Theunisse

Uit onze doorlopende Grote Ergernissen Enquête blijkt het tijdens gesprekken opnemen van mobieltjes de onbetwiste Irritatie Nummer 1.

In onze - doorlopende - Grote Ergernissen Enquête kunnen mensen met uiteenlopende stijlvoorkeuren aangeven waaraan ze zich in hun omgang met anderen het meest irriteren. Ongeacht hun stijlvoorkeur blijken de respondenten zich verreweg het meest te storen aan anderen die midden in een gesprek hun telefoon opnemen of een sms lezen en beantwoorden.

Het is een beetje dezelfde onthutsende ervaring die je hebt als je in een winkel na een tijd wachten eindelijk aan de beurt bent en de telefoon gaat, waarna de winkelier prompt de telefoon opneemt en de beller uitgebreid te woord staat. Welk gevoel krijg je dan? Dat je minder belangrijk bent dan de inbreker in het gesprek. De ander zegt er feitelijk mee: ‘Sorry, maar dit gaat vóór’.

Hoe doet u dat? Neemt u ook voor iedereen de telefoon op? Leest u ook prompt elk tekstbericht dat zich piepend aankondigt? Kijk dan eens zorgvuldig naar de reactie van uw gespreksgenoot. Die spreekt waarschijnlijk boekdelen. En zet u de eerstvolgende keer uw mobieltje op stil.

Gerelateerde artikelen