Opinie10 feb '12 09:11Aangepast op 16 feb '12 14:04

BNR Begrip | Te laat komen is voor sommige mensen heel gewoon

Auteur: Ewald Theunisse

Is te laat komen voor resultaatgerichte mensen absoluut geen optie, voor ideegerichte mensen is op tijd komen een enorme opgave.

Het lukt ze simpelweg maar niet om op een afgesproken tijdstip ergens aanwezig te zijn. Tien minuten later vinden ze heel normaal en zelfs een uurtje later moet kunnen, toch?

Wie zich eraan ergert, kan die irritatie wellicht wat dempen door te begrijpen hoe het komt. Structurele laatkomers zijn meestal mensen met een enorme nieuwsgierigheid.

Onbekend
Alles wat nieuw, anders en leuk is willen ze, moeten ze meteen onderzoeken. Boeiend, interessant! Hierdoor dwalen ze vaak af van het pad dat ze ingeslagen waren, verliezen tijd en vergeten ze zelfs vaak dat ze überhaupt een afspraak hadden.

Die honger naar het onbekende, het snel afgeleid zijn en zo van de hak op de tak springen stelt ze meer dan anderen in staat om associatief, creatief en vernieuwend te denken. En ze doen het razendsnel, waardoor ze de tijd die ze verloren door te laat te komen, vaak spelenderwijs inhalen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen