Opinie24 jun '12 13:08

BNR BEGRIP | Het hoogste lied

Auteur: Ewald Theunisse

Mensen zijn net als koolmezen.

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Leiden hebben ontdekt dat koolmezen in stedelijke omgevingen beduidend hoger en sneller zingen dan soortgenoten die in de kalme natuur leven. De mannelijke stadsmezen laten lage noten achterwege, omdat die verloren gaan in het gebrom van auto’s en brommers. Ze lokken vrouwtjes en verdedigen hun territorium met zoveel mogelijk hoge noten, die ze bovendien zo vaak mogelijk herhalen, om maar gehoord te worden in de kakafonie van de stadsherrie.

Bij mensen is een soortgelijk verschijnsel waar te nemen. Kinderen die opgroeien in een sterk competitieve omgeving, waarbij ze door ouders ook nog eens wordt aangemoedigd om te excelleren, ontwikkelen vaak dominant, extravert gedrag. Ze zijn voortdurend bezig zich te profileren, om maar gehoord en gezien te worden. Ze praten van nature luider en sneller dan kinderen die in kalmere omgevingen opgroeien.

Word je weleens moe van mensen in je omgevingen die steeds het hoogste lied willen zingen? Bedenk dan ze ook maar zo gemaakt zijn door hun jeugd.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen