Opinie14 mei '12 08:03Aangepast op 14 mei '12 09:14

Column Ewald Theunisse | Medewerkersvertrouwen

Auteur: Thijs Baas

Consumentenvertrouwen, inkopersvertrouwen: de cijfers erover komen op BNR met de regelmaat van de klok langs. Vriend en vijand zijn het erover eens, dat vertrouwen van cruciaal belang is voor de ontwikkeling van de economie.

Onderzoek wijst uit dat wanneer het vertrouwen met maar tien procent stijgt, dit tot een groei leidt van een vol procent.

Wat op macroniveau geldt, moet ook op microniveau gelden. Vandaar dat wij van de BegripsCode maar eens naar cijfers zijn gaan zoeken over medewerkersvertrouwen.

En wat blijkt: drie van de tien medewerkers vertrouwt de leiders van hun organisatie niet!

Minder dan de helft doet dit wel en bijna een kwart twijfelt.

Drie van de tien, dat kan toch niet zo erg zijn denkt u. Maar wat als u weet dat deze groep liefst negen keer vaker geneigd is naar een andere baan om te kijken, vijftien keer vaker klaagt over een onredelijke werkdruk en zeven keer vaker meldt zich fysiek en/of mentaal niet goed te voelen? Dan zult u ongetwijfeld ook denken: kostenpost!

Wantrouwen van medewerkers ontstaat door drie dingen: twijfel aan de competentie van de leiding, een gebrek aan transparantie en te weinig betrokkenheid bij de medewerkers. Waarbij de laatste de belangrijkste blijkt te zijn. Managers die blijk geven méé te leven, door te luisteren, te vragen naar het wel en wee van medewerkers, worden veel vaker vertrouwd dan leiders die dit niet doen. Sterker nog: aan hun competentie wordt ook beduidend minder getwijfeld en gebrek aan transparantie wordt ze veel makkelijker vergeven.

Allerlei onderzoeken hebben lang en breed aangetoond dat organisaties met luisterende leiders substantieel beter presteren dan organisaties waar zenders de scepter zwaaien. Hoe beter leiders luisteren, hoe groter de bereidwilligheid van medewerkers om zich van hun beste kant te laten zien. Ze voelen zich verstaan en dat is wat ze motiveert. Hun productiviteit neemt toe, het ziekteverzuim neemt af en ook het verloop daalt spectaculair.

Is het zo simpel? Ja, zo simpel is het. Beluisterd worden schept vertrouwen. En vertrouwen is de basis van alle welwillendheid. 

Gerelateerde artikelen