Opinie5 nov '12 20:34

BNR Begrip | Macht (1)

Auteur: Ewald Theunisse

Iedereen oefent op gezette tijden macht uit. Een vijfluik over Macchiavelli, maar dan omgekeerd: omgaan met macht volgens de BegripsCode.

Macht is een beladen woord. Sommige mensen verlangen er van nature naar en doen er alles voor om het te krijgen. Anderen vrezen het, bang voor wat er met hen zal gebeuren als anderen het over hen uitoefenen. Weer anderen proberen de macht te krijgen om maar niet(s) te hoeven veranderen. En tenslotte heb je mensen die maling aan macht (om de macht) hebben en die niet zullen  nalaten de ‘machthebbers’ uit te dagen.

Toch kan werkelijk niemand het laten af en toe de machtskaart uit te spelen. En het gebeurt zonder uitzondering op momenten dat we (onbewust) teleurgesteld of boos zijn omdat onze verwachtingen niet dreigen uit te komen. Dan stellen we alles in het werk om toch onze zin te krijgen.

Macht die mensen met verschillende stijlvoorkeuren uitoefenen, heeft dus uiteenlopende verschijningsvormen. Dat komt omdat het feitelijk verharde uitvergrotingen zijn van basisangsten en basisverlangens die mensen hebben. De komende dagen zullen we laten zien hoe Beslissers, Bewakers, Verbinders en Bedenkers macht uitoefenen en hoe je daar zo mee om gaat dat er weer een constructief gesprek, op basis van gelijkwaardigheid, mogelijk is.

We nodigen je graag uit om vandaag eens na te denken over twee vragen. Op welke manier oefen jij macht uit, als je het doet? En  welke machtsuitoefening van een ander vind je het meest irritant of bedreigend? Morgen verder!


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen