Opinie4 sep '12 15:05

BNR Begrip | Wat zijn feiten? En wat meningen?

Auteur: Ewald Theunisse

Veel conflicten zijn op te lossen door te beginnen met het onderscheiden van feiten en meningen.

Het gebeurt maar al te vaak in conflicten: overtuigd als ze zijn van hun eigen gelijk verwarren de betrokkenen feiten en meningen. Of liever gezegd: ze presenteren hun meningen als waren het feiten!

Feiten zijn objectief vaststaande, onweerlegbare gegevens. Meningen zijn iets heel anders: dat zijn subjectieve opvattingen over hoe je de feiten moet interpreteren, met ze om moet gaan.

Veel conflicten kun je oplossen door het eens te worden over twee dingen. ten eerste: de vaststelling wat precies de feiten zijn. Heb je dat gedaan, dan is er meteen meer overzicht en ontstaat ook vaak meer rust en redelijkheid. Ten tweede: de vaststelling dat je van mening verschilt over wat er met de feiten gedaan moet worden. Word je het daar niet over eens, dan kun je het vervolgens altijd nog wél eens worden over het feit dat je het oneens bent. Daar is namelijk helemaal niets mis mee. Het grappige is nu, dat wanneer je het over deze twee zaken eens bent, er vaak zomaar een bereidwilligheid ontstaat om samen naar een oplossing te zoeken. En meestal ligt die: precies, in het midden.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen