Opinie7 jun '12 10:00

BNR Begrip | Irriteren 3: de Beslisser

Auteur: Ewald Theunisse

Vandaag de medemens met waarschijnlijk het kortste lontje...

Net als ieder ander kan ook de resultaatgerichte medemens danig geïrriteerd raken. Sterker nog: het lontje van de Beslisser is misschien wel het kortst van allemaal.

Je zet meteen al de toon door te laat te komen. Daar heeft een  Beslisser namelijk een gruwelijke hekel aan. Hij (of zij natuurlijk) ziet het niet alleen als respectloos, maar ook als verspilling van kostbare tijd. Kom je vervolgens op joviale toon met een halfslachtige smoes aan, dan kun je eigenlijk net zo goed meteen vertrekken. Mocht het nog tot een gesprek komen, dan zijn de volgende acties allemaal funest: uitvoerig uitweiden over details, niet terzake komen, twijfelend overkomen, jezelf herhalen, de Beslisser in de rede vallen, hem verbeteren, hem vertellen hoe zij het moet doen, zijn ruimte beperken en, chaotisch of onvoorbereid overkomen. Het heeft allemaal te maken met het tonen van Respect. Want Respect is voor de Beslisser het hoogste goed.

Morgen in het slot van dit vierluik: hoe irriteer je een Bewaker?

Gerelateerde artikelen