Opinie1 sep '12 17:41

BNR Begrip | Wat is Goed Informeren?

Auteur: Ewald Theunisse

Ook als het gaat om het ontvangen van informatie hebben mensen met verschillende stijlvoorkeuren heel eingen wensen.

In onze serie over verschillende betekenissen die mensen aan belangrijke zaken geven, vandaag ‘Goed Informeren’. Ja, ook daar hebben mensen met verschillende stijlvoorkeuren heel verschillende beelden bij.

Zo willen Beslissers het liefst alleen kort, to-the-point en op hoofdlijnen geïnformeerd worden, waarbij het doel en de kans of de uitdaging centraal moet staan.

Bedenkers houden helemaal niet van lange opsommingen van feiten; wil je hen ‘goed informeren’, spreek dan tot hun verbeelding en schets hun mogelijkheden.

Bewakers daarentegen hebben een grootse belangstelling voor feiten en details. Hoe meer, hoe beter. Ruim ook voldoende tijd in voor hun vragen, want ze hebben er vaak heel wat.

Verbinders ten slotte worden ook graag ‘compleet‘ geïnformeerd. Schenk speciaal aandacht aan het menselijk aspect, betrek hen op een persoonlijke manier en neem rustig de tijd. Als je je hieraan houdt, informeer je iedereen op de manier die hij of zij het plezierigst vindt. Wat je daarmee bereikt, is dat de luisteraar ook graag wil luisteren, in plaats van dat er meteen irritatie optreedt.

Gerelateerde artikelen