Bernard Hammelburg28 nov '12 07:32

Column Bernard Hammelburg | Flipperkastmoord

Auteur: Bernard Hammelburg

Gesteld dat de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog onbemande vliegtuigjes hadden gehad waarmee ze Adolf Hitler hadden kunnen liquideren, hadden ze dat dan gedaan? Nou, reken maar.

Bernard Hammelburg
Bernard Hammelburg

Zulke precisiewapens bestonden toen nog niet, maar nu wel, en ze worden veelvuldig gebruikt. De Amerikanen hebben er, sinds deze zogenoemde ‘drones’ onder George Bush werden geïntroduceerd, al 300 keer gebruik van gemaakt, vooral in Pakistan en Afghanistan. Ook Iran heeft ze, en Israël. Hamas-leider Al-Jabari werd twee weken geleden met een raket uit zo’n drone in zijn auto geliquideerd.

De vraag is of dit allemaal mag. Sommige juristen zeggen: in een oorlogssituatie worden wapens gebruikt, en of dat nu artillerie is of een drone – dat maakt in principe niet uit. Had Amerika bijvoorbeeld het recht om Osama bin Laden te liquideren? Ja, vond president Obama, want Amerika is in oorlog met Al Qaeda. Anderen zeggen: maar Amerika is niet in oorlog met Pakistan, en daar werd Osama vermoord. En als je zoiets met een drone doet, waarvan de piloot op een basis in Arizona of Qatar aan een soort flipperkast staat, is dat dan moreel en juridisch in orde? En bovendien: waarom krijgt de ene schurk keurig een proces bij een tribunaal, en wordt de andere – zogezegd – standrechtelijk geëxecuteerd?

Deze vragen zijn niet zomaar academisch. In een democratie, zoals Amerika, behoort de regering verantwoording af te leggen aan het parlement. En voor deze nieuwe technologie zijn er nog geen regels. De regering Obama is die nu aan het maken. De New York Times schrijft dat een groep adviseurs afgelopen jaar koortsachtig met dat nieuwe regelement bezig is geweest, omdat de vrees bestond dat Obama de verkiezingen zou verliezen. Hij zou zijn opvolger, Mitt Romney, dan hebben opgezadeld met een liquidatiebeleid dat al driftig werd uitgevoerd, maar zonder wettelijke basis, zoals Obama zelf had ondervonden toen hij het roer overnam van voorganger Bush.

Obama vergadert regelmatig met zijn adviseurs over een hit list, met namen, foto’s en locaties van vijanden die volgens deze groep uit de weg moeten worden geruimd. Obama keurt elke moord persoonlijk goed. De openbare discussie over de regels van de georganiseerde liquidaties is noodzakelijk, en het blijft heel lastig om er zomaar over te oordelen. Al had de gemiddelde Nederlander een gat in de lucht gesprongen als ze destijds met zo’n drone Adolf Hitler hadden gepakt.

Bernard Hammelburg

===

Bernard Hammelburg (hammelburg@bnr.nl) is buitenlandcommentator van BNR Nieuwsradio. Luister ook elke donderdag om 14.30 naar zijn vaste programma, BNR Bernard Hammelburg, met scherpe analyses over de internationale politiek en met prominente gasten.

Gerelateerde artikelen