Bernard Hammelburg17 nov '18 07:57

De Wereld volgens Hammelburg: Europese krijgsmacht

Auteur: Bernard Hammelburg

Macron en Merkel willen een Europese krijgsmacht. Mark van Harreveld stelde de volgende vragen.

BNR
BNR

1. Zijn Macron en Merkel serieus?

Vast wel, maar ik twijfel over hun motieven. Merkel wil al langer een offensief leger, wat sinds de Tweede Wereldoorlog niet mag. Dat heeft te maken met de positie tegenover Rusland, maar ook met het creëren van een grotere, eigen defensie-industrie. Macron ziet zichzelf als de nieuwe Europese leider en aast ook op kansen voor de Franse defensie-industrie, de grootste na de Britse.

2. Trump reageerde woest. Waarom?

Omdat hij het als ondermijning ziet van de NAVO, waarin elke lidstaat zorgt voor een goed functionerende en voldoende gefinancierde krijgsmacht. We kennen zijn woede over de Europese lidstaten die niet aan hun financiële verplichtingen voldoen. Maar hij wil niet dat die dan maar voor zichzelf beginnen. In de eerste plaats bedreigt dat de positie van de Amerikaanse defensie-industrie. Maar het zit ook dieper. Het militaire bevel over de NAVO is altijd in Amerikaanse handen. Militair is Amerika de baas en dat wil Trump zo houden.

3. Poetin vond het juist prachtig. Waarom?

Je zou zeggen: zo’n Europees leger richt zich in de eerste plaats tegen Rusland. Maar Poetin weet dat de krijgsmachten van alle Europese landen samen nauwelijks iets voorstellen, in elk geval in vergelijking met het Amerikaanse of Russische leger. Hij ziet dus geen gevaar, maar wel eens kans: hij kan Europa en Amerika tegen elkaar uitspelen.

4. Zou een Europese krijgsmacht iets voorstellen?

Nee, wat dat betreft ziet Poetin het goed. Ook landen met een betrekkelijk grote krijgsmacht, zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, zijn muggen vergeleken bij de Amerikaanse olifant en de Russische neushoorn.

5. Trump is kritisch op de NAVO, Europa denkt aan een eigen krijgsmacht. Valt de NAVO uit elkaar?

Daar geloof ik niets van. Ondanks al het gemopper en alle interne spanningen, is het bondgenootschap voor Amerika, Canada en Europa nog steeds de beste garantie tegen dreigingen van buiten. Trump, Macron en Merkel spelen een toneelstukje.

Dank, Mark van Harreveld.

In de Wereld volgens Hammelburg beantwoord ik elke zaterdag vijf vragen over een internationaal thema. Hebt u een onderwerp? Stuur dan een tweet naar @BNR, of mail naar onlineredactie@bnr.nl


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen