Herbert Blankesteijn24 dec '12 07:26Aangepast op 24 dec '12 07:54

In patentzaak is Apple zelf de dief

Auteur: Herbert Blankesteijn

De geldigheid van vier van de zes Apple-octrooien die Samsung geschonden zou hebben is uiterst dubieus. Drie zijn al afgekeurd door het Amerikaanse patentbureau.

Van een vierde (het 'tap to zoom'-octrooi) heeft rechter Judy Koh, die de patentzaak tegen Samsung leidt, al gezegd dat ze overweegt hem ongeldig te verklaren.

Een en ander toont nog eens aan wat een puinhoop het Amerikaanse patentsysteem is. Neem alleen al het feit dat een proces werd gevoerd en beslist op basis van octrooien die werden betwist en waarvan de geldigheid nog in onderzoek was. Nu is een schadevergoeding toegekend van (voorlopig) een miljard die op drijfzand blijkt te rusten. Rechter Koh heeft vorige week nota bene uitgesproken dat het proces niet over hoeft. Alsof ze niet kon zien aankomen dat daar alle reden voor zou zijn.

(Om helemaal eerlijk te zijn, de reden waarom Samsung om een nieuw proces had gevraagd, was de mogelijke vooringenomenheid van de voorzitter van de jury. Koh was daarvan niet overtuigd.)

Apple staat nu genadeloos voor paal. Cupertino heeft in navolging van Sint Steve moord en brand geschreeuwd dat Samsung de technologie van de iPhone had gestolen. Maar wat blijkt? De dief is Apple zelf. Het octrooi voor de lijsten die terugstuiteren als je bij het scrollen het einde bereikt, het multitouch-patent en het patent op zoomen door twee vingers naar elkaar toe of van elkaar af te bewegen, zijn allemaal alsnog door het octrooibureau afgekeurd op grond van prior art, wat octrooitaal is voor: het bestond al. Apple kan deze besluiten nog wel aanvechten. Dan moeten ze bijvoorbeeld kunnen uitleggen dat niemand in het bedrijf zich bewust was van deze TED-lezing uit 2006:

Je maakt mij niet wijs dat Apple dat niet wist. Het bedrijf houdt de ontwikkeling van de techniek scherp in de gaten. Maar als je weet dat iets al is bedacht, hoeft dat je niet te weerhouden van het aanvragen van een patent, zoals laatst ook een medewerker van IBM heeft uitgelegd.

Dus we hebben een bedrijf dat willens en wetens octrooi aanvraagt op technieken die al bestaan en dan een ander voor dief uitmaakt. We hebben een Amerikaans octrooibureau dat zulke patenten toekent zonder fatsoenlijk nieuwheidsonderzoek (ongeveer het enige wat een octrooibureau moet doen). En we hebben een rechter die een zaak laat doorgaan terwijl de patenten van de klagende partij worden aangevochten. En dan hebben we nog een jury die door de rechter op het hart gedrukt krijgt zich af te vragen of de octrooien van Apple standhouden, en dat vervolgens uitdrukkelijk nalaat.

Ik deel de verontwaardiging van ReadWriteWeb en Groklaw hierover. Deze partijen hebben Samsung gedwongen tot het voeren van een langdurige, moeilijke en vooral verschrikkelijk dure zaak. En ook een onnodige zaak. Het enige resultaat dat Samsung nu boekt is dat ze misschien geen schadevergoeding hoeven betalen. Krijgt Samsung nu schadevergoeding van Apple, dat patenten stal en lichtvaardig een zaak aanspande en zo zijn concurrent nodeloos op kosten joeg? Of van de Amerikaanse overheid, waar een octrooibureau, een rechter en een jury hun werk niet goed deden? Als je ReadWriteWeb mag geloven voorziet de Amerikaanse wet daar niet in. Met andere woorden: Apple kan morgen weer straffeloos zo'n zaak aanhangig maken.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen