Hoofdredactie8 dec '11 06:59

Column hoofdredactie | De vakbond op de schop

Auteur: BNR Webredactie

De vakbond is dood, leve de vakbond. Halleluja, eindelijk heeft men bij de FNV ook door wat verder iedereen al zo’n beetje wist. De vakbond is oud, stoffig en vertegenwoordigt al lang niet meer de belangen van de meeste werkenden.

Geen wonder dat het aantal leden de afgelopen jaren flink is afgenomen, vooral onder jongeren. Die willen niet meer vastgeketend worden in collectieve afspraken over loon en pensioen. Die willen het zelf regelen.

Wil je de tand des tijds kunnen doorstaan als organisatie, dan zul je moeten innoveren. Met je tijd meegaan. Aanvoelen dat de maatschappij verandert en daarop inspelen. Dan moet je niet halsstarrig vasthouden aan je oude idealen. Het is daarom goed dat de vakbond eindelijk wakker wordt. De Nederlandse economie is gebaat bij een sterke werknemersorganisatie. Een goede gesprekspartner voor de werkgevers en overheid is essentieel voor een stabiele arbeidsmarkt. Fijn dus dat er vernieuwing komt.

Het optreden van Agnes Jongerius in Pauw en Witteman was deze week een verademing. Ze gaf daar toe dat DE werknemer niet meer bestaat. Schaalverkleining is haar antwoord voor de toekomst. Helaas zijn er ook nog steeds krachten die de modernisering van de vakbond tegen willen houden.

Zo vraagt voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten zich deze week in het FD openlijk af of er in de Nieuwe Vakbond wel een grotere rol moet komen voor ZZP´ers en freelancers. "Wie weet is de zelfstandige over een tijdje op zijn retour", aldus Van der Kolk. Hallo, word eens wakker daar in je bestuurskamertje.

Het aantal ZZP´ers zal eerder stijgen dan dalen. Dit jaar hebben zo´n 130 duizend mensen een eigen bedrijf opgericht. 80 procent daarvan is ZZP´er. Verreweg de belangrijkste motivator is vrijheid, gevolgd door het benutten van kansen. Je kunt die ontwikkeling omarmen en deze mensen aan je proberen te binden, zoals Jongerius wil. Maar je kunt deze ontwikkeling natuurlijk ook gaan ontkennen of zelfs tegenwerken, zoals FNV Bondgenoten doet. Ik zou zeggen, slaap lekker Henk…jouw vakbond zal vanzelf ophouden te bestaan.

De hoofdredactie

---

Iedere donderdag geeft de BNR Hoofdredactie wisselend bij monde van hoofdredacteur Paul van Gessel of adjunct-hoofdredacteur Meindert Schut

Gerelateerde artikelen