Kustaw Bessems26 mrt '15 07:28

Column Kustaw Bessems | Balen dat Holleeder verliest

Auteur: Kustaw Bessems

In tegenstelling tot wat mensen vaak doen voorkomen is het bepaald geen vanzelfsprekendheid dat zij slechte mensen die slechte dingen doen ook als slecht beschouwen.

(Kustaw Bessems)

Dat begint al jong. Kinderen die in het gezin of op school lief zijn en hun best doen oogsten daar niet veel belangstelling voor. Maar het kind dat zich de meeste tijd misdraagt, krijgt niet alleen daar veel aandacht voor: als het zich een keer níet misdraagt oogst het daarvoor buitenproportioneel veel lof. Zo krijgen nare kinderen per saldo veel meer complimenten dan leuke kinderen.

Op middelbare scholen zie je wel dat hele klassen inclusief leraren zich aan de kant van de pestkoppen schuilen. Daar kun je zien dat mensen angstige groepsdieren zijn die graag bij de sterkste horen en gepaste afstand houden tot een slachtoffer.

Het smoesjes bedenken begint ook al in deze periode. Een pestkop is nooit zomaar een pestkop, het is altijd een getergde jonge ziel die onder zulke zware omstandigheden geen andere keus had.

Even een sprong dit, maar het is in de kern de redenering die je nog altijd tegenkomt nadat een paar mannen automatische wapens hebben leeggeschoten op een redactie met oude prententekenaars: die schietende mannen moeten óf heel erg zijn gekwetst door de prenten óf zij hebben kommer en kwel gekend in een Parijse achterstandsbuurt óf zij waren willoze slachtoffers van gewiekste ronselaars.

Nu lijkt het of de bullies van de samenleving alleen als sneue patiënten worden gezien maar het gaat verder, ze mogen zich vaak in een zekere populariteit verheugen, oogsten zelfs bewondering.

Dan hebben we het lang niet altijd over het gewelddadige type. Neem bijvoorbeeld onze politieke cultuur. Wie daarin weigert te debatteren maar wel rivalen vernedert gaat door voor een goed debater en krijgt punten van de kenners.

Als een bully grappig is, wordt álles hem vergeven. De Britse tv-persoonlijkheid Jeremy Clarkson verwondde een ondergeschikte door die in het gezicht te slaan bij een ruzie over een biefstuk. De BBC verlengt daarom Clarksons contract niet. Dit nieuws zit in de categorie lollig nieuws, want Clarkson blijft een mooi figuur. Hij krijgt massale steun - ook van de Britse premier - en nieuwe contracten stapelen zich op. Hierbij speelt misschien mee dat de meeste mensen nooit in hun gezicht zijn geslagen en eerder aan filmklapjes denken.

Deze week heet het dat Willem Holleeder knuffelcrimineel-af is. Dus de Holleeder tour is opgedoekt, trots getwitterde foto’s met Holleeder zijn nu aanleiding tot schaamte, er worden geen ‚Free Willem’-T-shirts meer verkocht en op College Tour met Holleeder wordt wat besmuikt teruggeblikt.

Onzin. Holleeder was destijds al veroordeeld voor onder meer een zeer gewelddadige ontvoering en voor afpersing. Ernstige beschuldigingen van liquidaties - en de lijken die daarbij horen - zijn er al langer. Het grootste verschil is dat Holleeder nu lijkt te verliezen. Kijk, daar houden mensen niet van. Dat zij zich nu van hem afkeren is niet omdat hij slecht is, maar omdat hij zwak is. We moeten op zoek naar een nieuwe held die zo slecht durft te zijn als wij zelf heimelijk zouden willen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen