Kustaw Bessems12 feb '15 07:22Aangepast op 12 feb '15 08:19

Column Kustaw Bessems | Het opgeblazen verhaal van de VVD

Auteur: Kustaw Bessems

Kustaw Bessems over het verschil tussen VVD-Kamerlid Mark Verheijen met zijn foute declaraties en mijnheer Van Kempen met zijn AOW of mevrouw Ter Braak met haar nabestaandenpensioen.

(Kustaw Bessems)

Mijnheer Van Kempen krijgt bericht dat hij in aanmerking komt voor AOW met partnertoeslag voor zijn vrouw. Hij begrijpt eigenlijk niet dat hij daar recht op heeft, want zijn vrouw heeft zelf inkomen: een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Maar in het bericht van de Sociale Verzekeringsbank staat dat hij de inkomsten van zijn partner niet hoeft op te geven. Ruim een halfjaar later krijgt hij weer bericht: hij zou hebben nagelaten te vermelden dat zijn vrouw inkomsten had en heeft daarom onterecht toeslag ontvangen. Die moet hij tot zijn grote schrik binnen twee weken terugbetalen, dubbel, als boete. In totaal 6.600 euro. Meneer en mevrouw Van Kempen hebben er slapeloze nachten van en zijn bang elke keer als er een nieuwe brief over de AOW komt.

Als de man van mevrouw Ter Braak doodgaat, heeft zij recht op nabestaandenpensioen en partnerpensioen. Maar niet meer op de toeslag op haar WAO-uitkering. Mevrouw Ter Braak moet dat meteen doorgeven. Zij stuurt een loonheffingsformulier aan het UWV en denkt dat dat genoeg is. Maar dat is niet zo. Hoewel het UWV begrijpt dat mevrouw Ter Braak niks expres heeft verzwegen, wordt zij volledig verwijtbaar geacht. Zij moet de teveel betaalde toeslag terugbetalen én een boete van 4.500 euro. Het UWV weigert de boete aan te passen, zelfs na aandringen van de Nationale Ombudsman, die bericht over deze zaak, die van mevrouw Van Kempen en die van een heleboel andere burgers.

Meneer Verheijen is lid van de Tweede Kamer voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Die partij is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de strenge fraude-aanpak in Nederland. Eerder was hij gedeputeerde in Limburg. Hij ontving daarvoor 7.900 euro per maand. In die hoedanigheid declareerde hij in 2011 en 2012 voor duizenden euro’s ten onrechte, ontdekte NRC Handelsblad. Privé-uitgaven, campagnekosten en kosten als lid van het landelijke VVD-bestuur bracht hij in strijd met de gedragscode en declaratieregels in rekening bij de provincie. Daaronder een diner met goede bekenden waarbij wijn van 127 euro per fles werd gedronken. In een reactie zegt meneer Verheijen dat dit geen grote misstanden zijn en dat hij nu eenmaal niet feilloos is. Hij zal onterechte declaraties terugbetalen maar vindt het verhaal opgeblazen.

Mijnheer Zijlstra is de fractievoorzitter van meneer Verheijen en vindt het verhaal opgeblazen. 

Mijnheer Rutte is de partijleider van mijnheer Verheijen en daarnaast toevallig minister-president en hij vindt het verhaal érg opgeblazen.

Mijnheer Verheijen, mijnheer Zijlstra en mijnheer Rutte hebben schijt aan mijnheer Van Kempen, aan mevrouw Ter Braak, aan u en aan mij. En ze schamen zich niet als ze ons dat tonen. 


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen