Kustaw Bessems31 jan '13 06:51

Column Kustaw Bessems | We doen net of Beatrix een onmens is

Auteur: Kustaw Bessems

Het zijn rare complimenten die de koningin krijgt, sinds ze bekend heeft gemaakt dat ze uit haar ambt terugtreedt.

Natuurlijk is het begrijpelijk dat iedereen probeert iets vriendelijks te verzinnen als iemand met pensioen gaat, zoals Beatrix nu. Maar wat voor lof krijgt de koningin nou eigenlijk toegezwaaid?
Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat als een minister bij haar langs kwam, om ergens over te praten, zij zich van tevoren in de terzake doende dossiers had verdiept. Dat is op zich netjes maar ook weer niet zo bijzonder. Het zou opmerkelijker zijn als ze geen flauw idee had gehad van welk departement de bezoekende bewindspersoon eigenlijk was en waar die zich zoal mee bezig hield.

Iets anders dat de koningin goed zou hebben gedaan is mensen troosten wanneer zij in een rampgebied kwam. Opnieuw: dat is zeker positief. Maar je vraagt je af of niet iedereen die uit hoofde van zijn functie naar zo’n plek des onheils moest aan het troosten zou slaan. Je moet toch wel een totale sociopaat zijn om een rampgebied binnen te stappen en tegen de getroffenen te zeggen: ‘Is dat nou alles?’ Of: ‘Eigen schuld.’

Nog vreemder is het wanneer met enorm ontzag wordt gesproken over de manier waarop Beatrix omging met groot persoonlijk leed. Zij verloor haar ouders zoals we weten en - na een lange ziekte - haar man en haar zoon raakte door een ski-ongeluk in coma. Aan de koningin was te zien dat zij hierdoor diep was geraakt ja, maar wat verwacht je anders na zo veel ellende?
Toen bijna vier jaar geleden tijdens een koninginnedagviering de verwarde Karst T. in een zwarte Suzuki Swift zijn slachtoffers had gemaakt, hield Beatrix een korte tv-toespraak waarbij zij een zucht slaakte. Mensen hebben het nog steeds over die zucht. Maar zij had net met haar familie een aanslag overleefd en voor hun ogen waren acht onderdanen dood gereden. Is een zucht dan echt zo opzienbarend?

Ja maar, ja maar, wordt dan gezegd, je kunt aan al deze dingen zien dat de koningin menselijk is. Dát getuigt echt van een heel vreemd beeld van onze vorstin. Zoiets kun je alleen zeggen als je vermoedt dat zij bovenmenselijk is. Of nog erger: als je stiekem denkt dat zij een onmens is, normaal gesproken van alle emoties ontdaan.
Zo bezien zijn de meeste complimenten voor Beatrix in werkelijkheid verkapte beledigingen. En mogen wij allemaal hopen dat op de dag dat wij afzwaaien, ze iets beters  weten om over ons te zeggen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen