Laurens Boven17 nov '16 10:30

Haagse aasgieren knabbelen aan de PvdA nog voor de dood is vastgesteld

Auteur: Laurens Boven

Hoeveel varianten op de Partij van de Arbeid kan het parlement verdragen? Die gedachte schiet me te binnen als afgelopen maandag eerst de migrantenpartij Denk zijn programma presenteert en daarna de ouderenpartij 50Plus de nieuwe kandidaten voorstelt.

Als aasgieren cirkelen de politieke mannetjesmakers van Den Haag boven de erfenis van Troelstra, Drees en Den Uyl. Twee miljoen stemmen dreigt de PvdA te verliezen, goed voor 30 zetels. En heel het linksige deel van het Binnenhof stort zich op dat electoraat.

Niet voor niets heeft partijenoprichter Jan Nagel drie ervaren sociaaldemocraten bij de eerste tien staan op de lijst van 50Plus. Op plek vier staat uitgerekend Corrie van Brenk. De voormalig voorzitter van ambtenarenbond AbvoKabo-FNV. Hoeveel meer PvdA wil je het krijgen? Ze verliet haar oude partij in 2014 vanwege het gebrek aan een ‘sociaal gezicht’. Nu wordt zij zelf het sociale gezicht van 50Plus.

Niet voor niets ook presenteert Denk een opvallend sociaaldemocratisch programma. De tekst ademt de sfeer van de partij waar Tunahan Kuzu en Selcuk Özturk (eveneens in 2014) met veel kabaal mee braken. Neem het punt van de ‘Racismepolitie’ – ze scoorden er goed mee in de media – dat staat in wat andere vorm ook in het PvdA-programma. 'Jij bent toch gewoon een sociaaldemocraat?', vroeg ik Özturk laatst. 'Ja', zei hij. En uit de rest van zijn antwoord concludeerde ik dat hij het eigenlijk ook betreurt dat er een nieuwe partij moest komen en er kennelijk geen plek meer was binnen de PvdA.

Dan Jacques Monasch. Hij heeft koud zijn hielen gelicht bij de PvdA-fractie – net verhuisd naar een nieuwe werkkamer in de vleugel van de Tweede Kamer waar de afgesplitste eenmansfracties worden gehuisvest – en ook hij heeft het over het oprichten van een nieuwe partij. Doelgroep: de traditionele arbeidersachterban die zich niet thuis voelt bij wat Monasch noemt: de politieke correctheid van de moderne PvdA.

D66 en GroenLinks staan aan de linkerkant van de PvdA ook te watertanden bij de in staat van ontbinding verkerende PvdA. D66 heeft naar eigen zeggen het progressiefste programma van alle partijen geschreven – thema tweedeling. Waarom toch? En Jesse Klaver laat geen moment voorbijgaan om zijn eigen GroenLinks uit te roepen tot de nieuwe linkse volkspartij.

Ouderen, migranten, wat rechtsere types, wat linksere types, milieufreaks…. Vroeger waren dit allemaal stromingen onder het gemeenschappelijk dak van de volkspartijen CDA en PvdA. We zijn allemaal Gods kinderen. Of in het geval van de PvdA: de kinderen van Den Uyl. Maar die tijd is voorbij. Politici zijn niet meer op zoek naar wat hen bindt, maar beginnen liever voor zichzelf als de interne tegenstand te groot wordt en de representanten van ‘hun’ vleugel niet hoog genoeg op de kandidatenlijsten komen. En waar de vleugels zich afsplitsen, versplintert ook het electoraat.

Ondertussen wil de PvdA natuurlijk voorkomen dat de inboedel verdeeld wordt zolang oma alleen nog maar schijndood is. 'Veel succes', beet Diederik Samsom Jesse Klaver via mijn microfoon toe toen GroenLinks een claim legde op de 38 zetels van de PvdA. Eindelijk is de PvdA deze week echt begonnen met de campagne om te voorkomen dat de stemmers van 2012 afhaken.

En dan verbaast het toch wel dat Lodewijk Asscher besloten heeft dat de beste manier om de PvdA nieuw leven in te blazen, het publiekelijk aan het kruis nagelen van de huidige partijleider is. Asscher maakte Samsom – toch de man die hem in 2012 naar Den Haag haalde – in het eerste lijsttrekkersdebat belachelijk met zinnen als: 'Ja sorry hoor, niet boos worden. Ik geef alleen maar feedback!'. Prachtige verkiezingsslogan: ‘PvdA: Sorry hoor, niet boos worden’.

Om 12.20 uur meer hierover met Laurens Boven in de uitzending bij Roelof Hemmen.

Gerelateerde artikelen