Peter Verhaar26 mei '14 06:41

Column Peter Verhaar | Help het MKB naar de beurs

Auteur: Peter Verhaar

Als de banken niet naar ons komen, dan komen wij naar de banken, riep Europees lijsttrekker voor de PvdA Paul Tang. En dus zat ik samen met hoogleraar Sweder van Wijnbergen, Telegraaf-journalist Martin Visser en zakenvrouw van het jaar Jacqueline Zuidweg op een rode bank op de Amsterdamse Zuidas om over de banken te debatteren.

Peter Verhaar
Peter Verhaar

De aanwezigheid van mevrouw Zuidweg was niet toevallig. Haar noodkreet dat het MKB 'kopje onder' gaat door het afknijpen van bankkrediet speelde een hoofdrol in de discussie. Mijn mede-panellisten waren het erover eens dat de te lage buffers van de banken een rem zetten op de bereidheid om kredieten te verstrekken. Een citaat van Van Wijnbergen: "Goed gekapitaliseerde banken leenden gedurende deze crisis meer uit dan slecht gekapitaliseerde banken".

Ik ga niet bestrijden dat hogere bankbuffers een goede zaak zijn, maar het teruglopen van de kredietverlening aan het MKB vindt naar mijn mening toch echt haar oorzaak in de slechte financiële gezondheid van het MKB. Dat is ook niet vreemd. Consumenten houden de hand op de knip en het MKB is meer dan het grootbedrijf afhankelijk van binnenlandse consumptie. Verhogen van de bankbuffers gaat dat niet veranderen.

Vorige week werd bekend dat 13 pensioenfondsen en verzekeraars een Nederlandse Investeringsinstelling hebben opgericht, een typische polderoplossing. Onderdeel is een fonds dat achtergestelde leningen aan MKB gaat verstrekken. Ik ben sceptisch en zie gevaren. Maar eerst een getal, verstrekt door ING dat opvallend vaak de publiciteit zoekt om de media te voorzien van feiten. 5 procent van de Nederlandse leningenportefeuille bestaat uit MKB-leningen. De stroppenpot wordt echter voor 22 procent gevuld met MKB leningen. Met andere woorden, kredieten aan het MKB zijn risicovol. Daarom mijn retorische vraag: "als de kredietexperts zich terugtrekken, waarom denken pensioenfondsen het dan beter te kunnen?".

Net als banken hun verantwoordelijkheid hebben naar spaarders, hebben pensioenfondsen dat naar hun deelnemers. Voorop moet staan dat de fondsen hun verplichtingen kunnen nakomen, niet de redding van een bedrijfssector in Nederland.

Dat ligt anders voor particuliere partijen die werken met eigen geld en alleen verantwoording aan zichzelf hoeven af te leggen. Ik heb daarom meer fiducie in peer-to-peer lending en crowdfunding door niet-bancaire partijen. De banken kunnen overigens wel een nuttige rol vervullen door een risico-keurmerk aan de leningen te geven. En de banken  kunnen MKB-leningen bundelen en verhandelbaar maken.

Daarom was dít mijn oproep op de Zuidas aan de banken: help mee MKB-bedrijven naar de beurs te brengen in plaats van zélf naar de beurs te gaan.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen