Peter Verhaar1 jul '13 06:22

Column Peter Verhaar | Bankierseed

Auteur: Peter Verhaar

Ik ben voor ‘de bankierseed’. Niet omdat ik denk dat bankiers dan nooit meer de fout in zullen gaan. Dat is namelijk ook niet het geval bij artsen of de advocatuur.

Peter Verhaar
Peter Verhaar

Misstanden zullen zich blijven voordoen. Maar het is goed dat  er een moment is waarop bankiers zich openlijk realiseren dat zij er zijn voor de klant en niet andersom.

Zij zijn verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van mensen en dienen zich te realiseren dat klanten in een afhankelijke positie zitten en dat zij de bank moeten kunnen vertrouwen.

Bankiers zitten in de top van de bank; het voetvolk heet gewoon bankemployee. Daarom wordt de bankierseed sinds 2009 door de top van de bank afgelegd. En zo moet het ook. Daar moet het beginnen. Want goed voorbeeld doet goed volgen, zeker bij banken die nog altijd zeer hiërarchisch bestuurd worden.

De Nederlandse Vereniging van Banken wil nu dat de eed voor iedereen gaat gelden, dus ook voor die gewone bankemployee. De consequenties van het niet nakomen van de eed zijn aanzienlijk; de uiterste consequentie kan zelfs ontslag zijn. Ik voorzie problemen.

Bankemployees zijn niet te vergelijken met artsen en advocaten. Deze beroepsgroep is in hoge mate zelfstandig, zelfs als zij in loondienst zijn. Als u wordt geopereerd, dan wilt u niet dat de chirurg steeds even toestemming vraagt aan de leiding van het ziekenhuis.

Maar bij banken zet de top de lijnen en strategie uit en dat wordt naar beneden gedelegeerd. Productontwikkeling en prijsbeleid zijn vaak gecentraliseerd en individuele bankmedewerkers hebben daar nauwelijks invloed op.

Ik vraag mij werkelijk af of medewerkers bereid zijn tegen hun superieuren in te gaan. Klokkenluiders worden in Nederland niet echt goed beschermd. Ik ken maar één casus. Een medewerkster van Fortis kwam openlijk in verzet tegen het verplicht opnemen van (te dure) eigen beleggingsproducten. De medewerkster won alle rechtszaken, kreeg steun van de AFM, maar is sindsdien niet meer in dienst. En er zijn nog altijd banken die producttargets gebruiken bij de beoordeling van medewerkers. Zeg dan maar eens nee tegen een klant die zegt graag te willen beleggen, maar daar eigenlijk niet geschikt voor is.

Mijn voorstel is om de huidige bankierseed eerst maar eens echt zichtbaar te maken. Het afleggen van de eed door het topmanagement van de banken gebeurt nu achter gesloten deuren. Ik heb Zalm, Hommen of Moerland de eed nog niet zien of horen afleggen. Wordt er lacherig over gedaan of neemt men het echt serieus? Waarom verplichten we de banken niet dat het afleggen van de eed op video wordt vastgelegd en dat deze video op de homepage van de bank wordt gezet. En dan niet verstopt op de ‘corporate page’, maar daar waar de klanten komen.

Ik verzeker u: zichtbare topbankiers passen beter op.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen