Rob Jansen25 nov '16 18:50

Appeltje voor de dorst

Auteur: Rob Jansen

Dat ons pensioenstelsel snel aan een grondige herziening toe is, bleek gisteren maar weer eens. Door de lage rekenrente, lage rendementen en de vergrijzing moet het ABP de premies volgend jaar verhogen. En de jaren daarna waarschijnlijk ook.

Rob Jansen
Rob Jansen

Het ambtenarenpensioenfonds is het grootste van Nederland en een van de grootste in de wereld, met een spaarpot van 381 miljard euro. Hoe kan het dat zo’n groot fonds er niet goed voorstaat?

De dekkingsgraad is met 92 procent ver onder de norm van 110 procent. Die dekkingsgraad geeft aan dat er voor de toekomstige verplichting van, bijvoorbeeld, 100 euro maar 92 euro beschikbaar is. Hoe moet het ABP dit oplossen?

ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool heeft wel een idee, dat ook goed kan werken voor alle andere pensioenfondsen.

Het probleem van de vergrijzing, waarbij te weinig werkenden de premies betalen voor een steeds grotere groep gepensioneerden, is op te vangen door individualisering. Iedereen spaart voor zijn eigen pensioenpot.

De lage rendementen zijn te ondervangen door de aanspraak niet meer te garanderen. Hoeveel pensioen je krijgt is dan afhankelijk van het rendement dat je pensioenpot heeft gemaakt, in plaats van een gegarandeerd percentage van het verdiende salaris.

Helaas werkt 'de polder' erg traag, iets wat funest is voor de hervorming van de pensioenen. Werkgevers en werknemers houden vast aan gevestigde belangen. En dat kan ertoe leiden dat het appeltje voor de dorst snel verdroogt.

Gerelateerde artikelen