"Het verkleinen van het effect kan ook gebeuren door nog meer gedetailleerde informatie te geven over de situatie daar, waardoor je het heel specifiek en concreet maakt en je het minder makkelijk kunt generaliseren naar andere groepen."