"Geen plat amusement meer op de publieke omroepen. Kernpunten zijn: cultuur, educatie en informatie."