Kraszewski: "De klankbordgroep heeft hem unaniem geadviseerd het toch te doen."