18 januari | Google Benelux, Davos en nieuwe eindtoets