"Het COA kent altijd al grote en kleine locaties en juist die mix lijkt ideaal te werken in de praktijk. De hoge instroom sinds zomer vorig jaar noodzaakte tot grote locaties."